ProTechnika, s. r. o.

Černyševského 26
851 01  Bratislava
tel.: 0910 462 419

K – TEST, s.r.o.

Letná 40
042 60 Košice
tel.: 055/62 536 33