Monitorovanie vnútornej klímy v múzeách

Urobte umenie nesmrteľné.

Ako reštaurátor ste zodpovedný za zachovanie hodnoty zapožičaných umeleckých diel. Počas výstav, skladovania a prepravy exponátov zodpovedáte za škody, ktoré môžu byť ľahko spôsobené nesprávnym skladovaním.

Existuje systém, ktorý vám ušetrí starosti o vaše exponáty?

Testo Saveris - Váš balík s celoplošným vybavením pre bezstarostné sledovanie vnútornej klímy

Vaše výhody

Temperature monitoring in a museum

Žiadne riziko: obdržíte alarmy o kritických hodnotách (LED, SMS, e-mail) - Vaše exponáty sú zabezpečené
Minimálne úsilie: systém poskytuje úplnu dokumentáciu
Dizajn: vďaka bezdrôtovému meranie nie je k dispozícii žiadna neatraktívne kabeláž
Kompletný servis od jedného poskytovateľa: Konzultácie, inštalácia, uvedenie do prevádzky, konfigurácie, kalibrácia
Individuálne: testo Saveris je prispôsobený Vašim potrebám

Výstava

Climate monitoring in exhibitions
 • V závislosti na počte návštevníkov môže klima vo výstavnom priestore výrazne kolísať.
 • S testo Saveris ste vždy na bezpečnom mieste: obdržíte upozornenie na kritické okolité podmienky.
 • Systém môže byť používaný vo všetkých Vašich miestnostiach, vrátane niekoľkých podlaží alebo na ťažko dostupných miestach - vďaka bezdrôtovej technológii.
 • Všestranná ochrana pre zachovanie hodnoty vášho umenie.

Sklad

Indoor climate monitoring in storage
 • Ak sú zapožičané umelecké predmety skladované za zlých okolitých podmienok, môže dôjsť k trvalému poškodeniu: korózia, plesne, deformácie.
 • S testo Saveris umiestnite svoje exponáty pod ochranu automatického monitorovania klímy v miestnosti, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
 • V prípadoch zodpovednosti môžete predložiť kompletnú dokumentáciu o hodnotách okolitého prostredia.
   

 

Jeden systém - všetky možnosti

Humidity and temperature monitoring system testo Saveris

testo Saveris sa skladá z rôznych komponentov:
 

 • Záznamníky zaznamenávajú namerané hodnoty na mieste merania (široký výber, tiež s externými sondami)
 • Testo Saveris báza spracováva dáta merania
 • Cez pc prístup k nameraným hodnotám

Náš kompletný servis

Complete service for indoor climate monitoring

Váš balíček obsahuje:

 • Konzultácie
 • Inštalácia
 • Vedenie do prevádzky
 • Konfigurácia
 • Kalibrácia
   

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt