Chytrý kompletní balíček pro energetické poradce:
Testování termokamery testo 883 s profesionálním softwarem testo IRSoft

Rodiny a společnosti se potřebují spolehnout na doporučení svého energetického poradce. Ti mají koneckonců přímý vliv na to, zda je zachována hodnota nemovitosti, nebo zda je možné ji dokonce zvýšit. Dobrá termokamera je velkou pomocí pro splnění této odpovědnosti. Při energetickém poradenství v budovách nestačí pouze termogramy, protože abyste si získali důvěru zákazníků, musí být přesvědčivé také termografické zprávy. Kuno Schlatter, energetický poradce s mnohaletými zkušenostmi, je s těmito výzvami obeznámen a novou termokameru testo 883 s profesionálním softwarem testo IRSoft byl okamžitě ochoten důkladně otestovat. Poskytuje každodenní podporu potřebnou pro energetické poradenství? Jeho závěr: Je prostě skvělá!
Energy consultant Kuno Schlatter

Kuno Schlatter, building energy consultant.

Kuno Schlatter, energetický poradce. ((copy))
Inženýr Kuno Schlatter (65) pracuje více než 20 let jako nezávislý energetický poradce pro obytné budovy a je členem sdružení energetických poradců, inženýrů a dodavatelů (GIH) spolkové země Bádensko-Württemberska. Již 20 let organizuje a vede kurzy energetických poradců budov pro hlavní stavební společnosti, techniky a inženýry, kteří poté splní zkoušku Freiburg Board of Trade. Jako učitel na střední škole učil 38 let truhláře a stavební učně na Hans-Thoma-Schule v Titisee-Neustadt v Německu. Již více než 30 let vyučuje stavební fyziku na truhlářské škole i na Akademii řemesel se specializací na dřevostavby Friedrich-Weinbrenner-Gewerbeschule ve Freiburgu. Vydal řadu článků pro odborné časopisy na téma tepelná izolace / úspory energie / požární ochrana a spolupracuje s Europa-Verlag na dvou odborných knihách.

testo 883 in use

Výzva

Energetická účinnost je rozsáhlým tématem. Kromě možností finančních úspor a čerpání státních dotací chce stále více majitelů nemovitostí přispět k dosažení cílů v oblasti klimatu. V tom hraje energetická optimalizace budov měřitelnou roli. Poptávka po zkušených a odborných energetických poradcích v oblasti budov, jako je Kuno Schlatter, je tedy velká. Kuno Schlatter je v souvislosti s energetickým poradenstvím přesvědčen o přidané hodnotě termogramů. Vizualizace tepelných ztrát namísto pouhých čísel a abstraktních tabulek usnadňuje, zejména pro soukromé klienty, pochopení energeticky slabých míst, například na fasádách budov, střechách nebo oknech, a rozhodnutí se pro implementaci nezbytných renovačních opatření. Pro energetické poradenství budov však nestačí jen dobrá termokamera. Skutečnou výzvou je příliš dlouhá a složitá analýza a tvorba zpráv, které jsou základem pro doporučení energetické renovace. Vytváření zpráv je často velmi časově náročné. Byl by užitečný vysoce výkonný software, který by umožňoval rychlé a snadné analýzy termogramů a dokumentaci v přehledné termografické zprávě.

The solution.

Portrait Kuno Schlatter

“Kvalita obrazu je skvělá! Tuto termokameru bych si hned zakoupil pro svoji třídu energetických poradců!”

Kuno Schlatter k testo 883

Speciálně pro tento požadavek byla vyvinuta nová termokamera testo 883: Na trh vstupuje jako kompletní balíček s bezlicenčním a vysoce výkonným softwarem testo IRSoft. Umožňuje nejen rychle a pohodlně zaznamenávat termogramy s mimořádně vysokým rozlišením, ale ty jsou také komplexně analyzovány pomocí testo IRSoft. Vytváření zpráv je stejně snadné. Díky asistentovi digitálních zpráv a mnoha šablonám návrhu je analýza naměřených výsledků a jejich shrnutí do působivých zpráv velmi snadná. Kuno Schlatter myslí, že je tento balíček velmi slibný. Jako vybraný zákazník vyzkoušel tento odborník novou termokameru testo 883 se softwarem testo IRSoft ještě před jejím lednovým uvedením na trh - na rodinném domě ve Schwarzwaldu.

Testování

Use of testo IRSoft software

„To bylo rychlé! Jednoduše přidáte komentáře k termogramům nebo si poslechnete dříve zaznamenané namluvené komentáře, vše analyzujete, napíšete závěr a zpráva je hotová. Zprávy jsou opravdu profesionálně strukturované - a díky nim mohu zákazníka přesvědčit.”

Kuno Schlatter k PC softwaru testo IRSoft

Termokamera a počítačový software testo IRSoft tvoří perfektní duo. A tento nový kompletní balíček dokáže zaujmout Kuno Schlattera po všech stránkách. Termokamera v novém snadno ovladatelném pistolovém provedení pohodlně sedí v ruce a také opticky je velmi atraktivní. Termokamera testo 883 umožňuje snadné manuální ostření a ovládání pomocí dotykového displeje joysticku je jednoduché a pohodlné. Díky infračervenému rozlišení 320 x 240 pixelů (rozšiřitelné na 640 x 480 pixelů pomocí technologie testo SuperResolution) je možné dosáhnout velmi kvalitních termogramů. A s tepelnou citlivostí <40 mK lze rozpoznat i ty nejmenší teplotní rozdíly. Software testo IRSoft zaujme svou přehledností, kterou nabízí navzdory mnoha funkcím pro analýzy a dokumentaci. Profesionální zprávy jsou vytvářeny rychle. Průvodce zprávou Vás krok za krokem provede vytvářením zprávy pomocí připravených standardních šablon. V návrhu zpráv lze však vytvořit i individuální šablony. Závěr odborníka na energetické poradenství: „Skvělé! Celkový balíček testo 883 je naprosto přesvědčivý!“

Výhody

testo 883 thermal imager

Termokamera testo 883 kombinuje všechny výhody špičkového výkonu:

  • Nejlepší kvalita obrazu: IR rozlišení 320 x 240 pixelů (se SuperResolution 640 x 480 pixelů); NETD <40 mK
  • testo IRSoft: Komplexní analýza termogramů s intuitivním a profesionálním PC softwarem a rychlá tvorba působivých zpráv
  • Chytrá a připojena k síti: Aplikace testo Thermography App a bezdrátový přenos naměřených hodnot z vlhkostní sondy testo 605i přímo do termogramu
  • Užitečné asistenční funkce: automatické nastavení kontrastu testo ScaleAssist a režim vlhkosti pro vizualizaci rizika plísní pomocí barev semaforu.
  • Flexibilní: Manuální ostření a vyměnitelné objektivy