Farmaceutická výroba

Výzvy

Sledování vlhkosti a teploty pro:

 • Zajištění stálého vnitřního klimatu
 • Včasnou reakci na odchylky
 • Dodržení interních/externích požadavků na kvalitu
 • Zajištění výroby v souladu s GxP
 • Zajištení efektivity a skladovatelnosti farmak

Řešení: monitorovací systém testo Saveris

 • Volně nastavitelný senzor s rádiovým a ethernetovým signálem
 • Integrace dalších parametrů měření pomocí analog. vazebního členu
 • Kontinuální měření/vyhodnocování vlhkosti a teploty
 • Alarmy a trendy alarmů (SMS/email, vizuální/akustický signál)
 • Profesionální software v souladu s 21 CFR Part 11

Navýšení účinnosti každodenních operací

 • Centralizované úložiště pro kontinuální monitorování
 • Transparentnost a dohledatelnost
 • Trendy alarmů pro včasné zásahy
 • Odpadá manuální vyčítání záznamníků a papírová dokumentace
 • Volitelně rozšiřitelný systém
 • Redukce zmetků díky správě alarmů (3 uživatelské úrovně)

Rádiové / ethernetové sondy:

testo Saveris radio and ethernet probes
 • Záznam a prenos dát
 • Meranie vlhkosti a teploty
 • Voliteľne polohovateľné a rozšíriteľné

Báza:

Data monitoring system
 • Uloženie nameraných dať:> 18 mil. Hodnoty
 • Zobrazenie alarmov
 • Rozšírenie: router, konvertor atď.

Softvér

Temperature monitoring
 • Zobrazenie nameraných dát
 • Bezpečná, centrálna archivácia nameraných dát
 • Analýza a vyhodnotenie nameraných dát

Kompletné služby pre Vašu aplikáciu, vr. odborného poradenstva, školenia a praktických skúseností:

Konzultácia
Možnosť konzultácie s našimi odborníkmi.  Viac...
Návrh riešenia
Návrh riešenia
Pripravíme Vám ideálne riešenie podľa Vašich špecifikácií. 
Mapovanie
Identifikácia optimálnych miest merania pre umiestnenie senzorov.  Viac...

Plánovanie
Určenie veľkosti systému priamo na mieste.  Viac...
Kalibrácia
(Re) kalibrácia senzorov, vr. dokumentácie - aj na mieste.  Viac...
Inštalácia
Uvedenie systému do prevádzky na požiadanie.  Viac...

Odborná kvalifikácia
Odborná kvalifikácia / validácia systému.  Viac...
Školenie
Zaškolenie v správnom používaní systému.  Viac...
Zákaznická podpora
V prípade otázok Vám sú k dispozícii naši odborníci.  Viac...