Meranie prietoku a výmena vzduchu

Čistota vzduchu v čistých priestoroch je zaistená pomocou viacstupňového filtrovania a vysokého prietoku vzduchu. Vzhľadom k tomu, ako sú čisté priestory vetrané a ventilované, existujú dve základné prevedenia. Využíva sa buď nelaminárne či laminárne prúdenie vzduchu. Pre čisté priestory s nelaminárním prúdením je čerstvý filtrovaný vzduch privádzaný do miestnosti turbulentným spôsobom a z miestnosti sa odvádza zmes s "pôvodným" vzduchom v priestore. Toto umožní kontinuálne riedenie koncentrácie častíc v priestore. Pre dosiahnutie vyššej výmeny vzduchu sú vyžadované čisté priestory s laminárnym prúdením v kategóriách ISO 1 až ISO 5. Tento typ čistých priestorov využíva kontinuálny tok vzduchu s nízkou turbulenciou. Rýchlosť prúdenia, objemový prietok a rýchlosť výmeny vzduchu sú teda jedny z najdôležitejších parametrov pre Vaše čisté priestory. Norma DIN EN ISO 14644-3 stanovuje, akým spôsobom je možné vykonávať meranie v oboch typoch čistých priestorov.

  • Dodržiavanie smerníc a stanov o kvalite vzduchu v miestnosti meraním rýchlosti prúdenia a objemového prietoku v čistých priestoroch
  • Stanovenie výmeny vzduchu u zariadení s nelaminárním prúdením pomocou celkového objemového prietoku
  • Meracia technika v súlade s DIN EN ISO 14644: 2005 časť 3
     

Špeciálne prístroje na meranie prúdenia vzduchu

Objemový prietok

Merajte objemový prietok pomocou objemového prietokomeru, ktorý zachytí všetok vzduch vychádzajúci z koncového filtra alebo výustky.

  • Objemový prietokomer pre stropné výustky podľa DIN EN ISO 14644-3
  • Unikátny nástavec pre meranie na vírivých vyústkách
  • Výpočet rýchlosti výmeny vzduchu a tvorba protokolov merania

Rýchlosť prúdenia

Presné meranie rýchlosti prúdenia vo vzduchotechnickom kanáli, výpočet rýchlosti výmeny vzduchu a dokumentácia výsledkov meraní - to všetko s presnou meracou technikou od Testo.

  • Dodržiavanie požiadaviek podľa DIN EN ISO 14644-3 pre anemometre sa žeraveným drôtikom a vrtuľkové anemometre
  • Presné meranie rýchlosti prúdenia a objemového prietoku vo vzduchotechnickom kanáli alebo na vyústkách

Máte nejaké otázky? Spýtajte sa nás!

Kontaktujte nás!

Telefon: +420 222 266 700
Email: info@testo.cz