Meranie diferenčného tlaku v čistých priestoroch a ufiltrov

Medzi miestnosťami odlišných tried čistých priestorov sa musí dodržiavať diferenčný tlak v rozmedzí 5 až 20 Pa smerom od čistejšieho prostredia k menej čistému. Minimálny pretlak potom zaisťuje, že sa pri otvorení dverí medzi miestnosťami nedostane žiadny (potenciálne kontaminovaný) vzduch do čistejšieho prostredia. Do miestnosti s najčistejším prostredím sa potom tiež vstupuje skrze pretlakové komory, kde sú vynesené (kontaminované) častice z predošlej miestnosti odfiltrované. Podľa normy DIN EN ISO 14644-3 sa musí vykonávať meranie diferenčného tlaku čistých priestorov voči pretlakovým komorám, ostatným miestnostiam s odlišnou triedou čistoty a tiež voči svojmu okoliu. Zároveň by sa mal merať aj diferenčný tlak u filtrov.
 

  • Meranie diferenčného tlaku vyžaduje meracie prístroje s vysokou presnosťou
  • Meranie diferenčného tlaku medzi miestnosťami z rôznou triedou čistoty a u filtrov

 

Presné meranie diferenčného tlaku

Meranie diferenčného tlaku v čistých priestoroch

Presné meranie diferenčného tlaku pre kontrolu kaskády diferenčného tlaku, ktoré zaisťuje prevádzku Vašich čistých priestorov v súlade s normami, vyžaduje meracie prístroje s vysokou presnosťou.
 

  • Meranie minimálnych diferenčných tlakov v rozmedzí 0 až 50 Pa podľa DIN EN ISO 14644-3
  • Meracie prístroje s veľmi malou neistotou merania sú ideálne pre meranie v čistých priestoroch
  • Veľmi presné meranie vďaka vysoko presnému senzoru diferečního tlaku
     

 

Meranie diferenčného tlaku u filtrov

Spoľahlivé stanovenie diferenčného tlaku na filtri klimatizačného systému umožňuje presné vyvodenie záverov ohľadom stupňa znečistenia a pomáha Vám udržať trvalú prevádzku Vášho klimatizačného systému.

  • Presné meranie filtrov klimatizačných a ventilačných systémov
  • Praktické meracie prístroje disponujúci veľkými displejmi a užívateľsky prívetivými menu
  • Prístroje na meranie diferenčného tlaku s vysokou presnosťou

 


Máte nejaké otázky? Spýtajte sa nás!

Kontaktujte nás!

Telefon: +420 222 266 700
Email: info@testo.cz