Automatické sledovanie klímy v priemysle

V priemyselnom odvetví môže veľmi ľahko dôjsť k poškodeniu citlivého materiálu a tovaru vplyvom zle nastavených okolitých podmienok prostredia. Spolu s monitorovacím systémom testo Saveris, lídrom vo svojej triede, sa zabezpečíte proti vzniku nebezpečných situácií a predídete zbytočným výdavkom za náhradu škôd.

testo Saveris - kompletný systém pre bezpečné sledovanie vnútornej klímy

 • Spoľahlivý: v prípade prekročenia nastavených hraničných hodnôt ste upozornení emailom, pomocou SMS alebo priamo na mieste
 • Ekonomicky šetrný: systém Vám šetrí náklady za personál, ktorý by musel manuálne vyčítať záznamníky a zapisovať namerané hodnoty
 • Bezpečný: vybavený ochrannou technológiou proti manipulácii
 • Praktický: vďaka centralizovanému ukladaniu nameraných hodnôt máte rýchly a bezproblémový prístup k Vašim dátam
 • Flexibilný: systém môžete kedykoľvek rozšíriť o ďalšie prvky pre meranie rovnakých veličín na viacerých miestach alebo pridať meranie nových veličín
 • Všetko od jedného dodávateľa: konzultácie, inštalácia, uvedenie do prevádzky, konfigurácie, kalibrácia a mapovanie / distribúcia miest merania

Kontaktujte nás!

Telefón: +420 222 266 700
E-Mail: info@testo.cz

Indoor climate monitoring in storage

Skladovanie

 • Automatické sledovanie okolitých podmienok prostredia v skladoch
 • Nastavenie optimálnych podmienok pre skladovaný tovar a materiál
Indoor climate monitoring for logistics

Logistika

 • Sledovanie okolitých podmienok prostredia v kamiónoch s kompletnou dokumentáciou
 • Alarmy sa zobrazujú priamo vodičovi
Indoor climate monitoring in measurement room

Meriacie miestnosti

 • Meranie vlhkosti a teploty podľa VDI / VDE2627
 • Vyhnite sa tým najmenším odchýlkam vďaka nastaviteľným alarmom
Indoor climate monitoring in production/quality assurance

Zabezpečenie kvality

 • Zabezpečenie kvality produktov prostredníctvom automatického sledovania klímy
 • Meranie vlhkosti / teploty pomocou záznamníkov Testo
Indoor climate monitoring in preventive maintenance

Preventívna údržba

 • Sledujte prehrievanie pri strojoch a pecí a predchádzajte haváriám
 •  Zabráňte opotrebeniu pomocou merania vlhkosti okolitého vzduchu
Complete service for indoor climate monitoring

Naše kompletné služby

Poradíme Vám, ako vykonať inštaláciu, uvedenie do prevádzky a konfiguráciu systému. Okrem toho sa postaráme o mapovanie a distribúciu miest merania a o kalibrácie.

Humidity and temperature monitoring system testo Saveris

Jeden systém - nekonečné možnosti

Výhody všestranného monitorovacieho systému testo Saveris:

 • Rádiové / LAN záznamníky pre meranie vlhkosti, teploty a ďalších parametrov - tiež kompatibilný so     senzormi z iných systémov
 • Systém je možné flexibilne rozšíriť - pre neobmedzené množstvo miest merania v oblasti výroby, skladovania, zabezpečenie kvality a logistiky

Radi Vám pomôžeme so zostavením Vášho systému. Tip: vyžiadajte si informácie ohľadom špeciálnych sád systémov pre priemysel.