Stavebná termografia a energetické poradenstvo

Odhaľte závady a energetické straty v budovách ľahko a rýchlo - pomocou termokamier testo.

 • Škody spôsobené vlhkosťou, úniky tepla a ďalšie poruchy možno analyzovať úplne bezkontaktne
 • Energetické straty vplyvom nedostatočnej alebo neexistujúce izolácie sú na termograme okamžite rozpoznateľné

Stavebné termografia Vám efektívne pomáha vo Vašej práci energetického poradcu. Z termografickej analýzy môžete vyvodiť vhodné cielené opatrenia na odstránenie nájdených chýb alebo navrhnúť zvýšenie energetickej účinnosti, čím sa predíde vážnejším škodám alebo ďalším energetickým stratám skôr, než k nim dôjde.

 

Praktický průvodce: Termografie pro stavební společnosti

Kompaktní odborné znalosti: Umožňují dokonalé využití možností termokamery pro analýzu budov.

Nepřehlédněte žádné další vady: testo ScaleAssist

Tepelné mosty, netesné okná a dvere plytvajú cennou energiou a negatívne ovplyvňujú pocit pohody obyvateľov. S termokamerou testo odhalíte príčiny týchto problémov okamžite, napr .:

 • Netesné okná, či vstupné dvere
 • Tepelné mosty, napr. Pri okenných rámov, výklenkov radiátorov alebo strešných konštrukcií

Vďaka vysokej teplotnej citlivosti termokamier testo môže rýchlo a spoľahlivo odhaliť tepelné mosty či poruchy v izolácii budovy. Vďaka funkcii asistenta panoramatického snímku je možné z niekoľkých termogramov vytvoriť jediný záber, ktorý poskytne okamžitý prehľad o celkovej situácii. Týmto možno Vášmu zákazníkovi preukázateľne predviesť, kde sa nachádza zdroj problémov a odporučiť vhodné nápravné opatrenia.

Vyhodnoťte riziko plísní:
Vlhkostní snímek

Konštrukčné chyby alebo zlé vetracie návyky napomáhajú k zvýšenej vlhkosti v miestnosti, a tým k zvýšeniu rizika výskytu plesne. Pomocou termokamier testo možno ľahko a rýchlo odhaliť miesta ohrozené tvorbou plesne a zaviesť nápravné opatrenia skôr, ako sa plesne rozmôžu.

Po zadaní hodnoty vlhkosti a teploty okolitého vzduchu v miestnosti termokamera vypočíta hodnotu rosného bodu, ktorú potom porovná s povrchovou teplotou meraného objektu. Miesta ohrozené tvorbou plesne sú potom zvýraznené vo farbách semaforu (červená, žltá, zelená) - z tohto intuitívneho prehľadu je ihneď jasné, kde sa musí zakročiť.

Streamování termosnímků: Aplikace testo Thermography

Stavebná termografia je ideálny nástroj pre jednoduché a rýchle vyhľadávanie konštrukčných vád, čím možno zaistiť kvalitu stavby. Pomocou termokamier testo možno odhaliť vznikajúce riziká a včas vykonať nápravné opatrenia.

Tepelné mosty vznikajúce vplyvom zle vykonanej tepelnej izolácie budovy možno pomocou termokamier testo odhaliť rýchlo a spoľahlivo. Na termograme sú tiež rozoznateľné úniky tepla či miesta s nahromadenou vlhkosťou. Vďaka tomu je možné zaviesť nápravné opatrenia skôr, než dôjde k tvorbe plesní.


Intuitivní dokumentace:
testo IRSof

Tepelné mosty sú miesta v konštrukcii budovy, kadiaľ uniká teplo von z budovy rýchlejšie, než vo zvyšku miestnosti. Teplota v týchto oblastiach je znateľne nižšia. Možné následky:

 • Zvýšená spotreba energie
 • Zvýšená vlhkosť, teda zvýšené riziko výskytu plesne

Spolu s termokamerami testo odhalíte tepelné mosty rýchlo a spoľahlivo. Na predchádzajúcom obrázku je jasne zreteľná nižšia teplota v rohu miestnosti. Na základe termografickej analýzy možno vykonať cielené nápravné opatrenia, napr. nainštalovať dodatočnú izoláciu v postihnutom mieste.

Záznam velkých objektů: Asistent panoramatického snímku

Ak nie sú okná a dvere správne osadené, môže v zime dochádzať k únikom teplého vzduchu von a naopak studeného vzduchu dovnútra miestnosti. Toto následne vedie k citeľnému prievanu v miestnosti, energetickým stratám vykurovacieho systému a pochopiteľne zvýšenie nákladov na energie.

Pomocou termokamier testo ľahko a rýchlo odhalíte úniky pri oknách či chybné izolácie, napr. pri okenných rámoch s roletami. Na základe termografickej analýzy možno následne vykonať účinné nápravné opatrenia, ktoré zefektívnia prevádzku vykurovacieho systému v budove.

Připravenost pro každou práci:
Vyměnitelné objektivy

Kombinácia stavebnej termografie a testu Blowerdoor sa ukázala ako veľmi efektívna metóda na kontrolu vzduchotesnosti pri novostavbách:

 • Všetky otvory budovy sa utesní; potom sa vytvorí tlakový rozdiel cca 50 Pa medzi okolím a interiérom budovy.
 • Vďaka vytvorenému podtlaku môže teraz prúdiť dovnútra budovy studený vzduch zvonku; pomocou termokamery sa dajú potom ľahko rozoznať tieto miesta úniku zo studených miest na termograme v meranej oblasti.
 • Týmto spôsobom možno odhaliť chybné oblasti veľmi rýchlo a môžu byť zavedené vhodné nápravné opatrenia skôr, než by došlo k väčším škodám, ktoré by si vyžiadali oveľa viac času a peňazí na opravu.

Potřebujete poradit?

Použijte náš online konfigurátor k nalezení přesné termokamery splňující Vaše požadavky.

Stavební termografie s testo 872

Praktický průvodce: Termografie ve stavebnictví

Practical guide thermography

V tomto dokumente nájdete, okrem iného, ​​aj nasledujúce témy:

 • Možnosti úspory energie v budovách.
 • Termografia ako efektívna meracia metóda v stavebníctve.
 • Podmienky merania a požiadavky kladené na vnútornú a vonkajšiu termografiu.

Prehľadový prospekt

Prehľadový prospekt stavebnej termografie

Tyto produkty by vás také mohly zajímat

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt

Tento dokument obsahuje praktické informácie z nasledujúcich oblastí:

 • Využitie termografie v stavebníctve
 • Podrobné informácie o termokamerách testo a ich príslušenstve
 • Prehľad a porovnanie odlišných modelov termokamier testo

Přístroj pro měření vlhkosti materiálu
Měří nedestruktivně do hloubky 5 cm

Datalogger pro teplotu a vlhkost
Měří teplotu, relativní vlhkost a rosný bod

 

Sada testo 635 pro měření hodnoty U

 • Vyhodnotí účinnost tepelné izolace
 • Ideální pro komponenty s neznámým složením
 • Bezdrátový přenos naměřených dat

testo 400 IAQ a komfortní sada se stativem

 • Zaznamenává úroveň pohody podle standardu
 • Monitoruje kvalitu vnitřního vzduchu
 • Včetně dlouhodobých měření