Výroba energie

Špeciálne v oblasti výroby a distribúcie energie hrá veľkú úlohu prevencia a tým zabránenie nákladným výpadkom a poruchám.

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt

Kontrola vedenia

Thermal image of the current loop on a dead-end tower

Výpadkom u energetických distribučných zariadení sa musí z dôvodu ďalekosiahlych následkov bezpodmienečne zabrániť. Zvlášť chybné spoje u stĺpov vysokého napätia môžu byť kritické.

  • Termografické meranie s veľkým detektorom alebo teleobjektívom
  • Získajte nevyhnutnú vernosť detailu, aby bolo možné termogram bezchybne vyhodnotiť

 

Kontrola solárnych zariadení

Checking solar panels with thermal imager

Existujú dva hlavné dôvody pre prehliadku solárnych zariadení: bezpečnosť a kontrola vedenia.

  • Pomocou termokamier sa dajú rozsiahlo, bezdotykovo a obzvlášť efektívne sledovať malé a veľké fotovoltaické zariadenia
  • Rozpoznajú sa chybné funkcie