Praktický průvodce: Kvalita vzduchu v místnosti a pohoda prostředí na pracovišti

Stovky milionů lidí po celém světě pracuje v kancelářích. Mnoho z nich není spokojeno s okolními podmínkami, ve kterých pracují. Nejčastějším důvodem jsou stížnosti na tepelnou pohodu, která často souvisí s kvalitou vzduchu v místnosti.

Stížnosti musí být obvykle prošetřeny technikem s měřící technikou, který čelí výzvě objektivního vyhodnocení tepelných pocitů zaměstnanců s cílem určit, zda jsou stížnosti odůvodněné, a případně určí jejich příčiny a odstraní je.

Z obchodního hlediska je samozřejmé, že je stížnosti třeba brát vážně, neboť výkon zaměstnanců přímo souvisí s okolními podmínkami na pracovišti.

Další skutečností je, že bez ohledu na stížnosti má kvalita vzduchu v místnosti dopad také na imunitní systém zaměstnanců a u příliš suchého vzduchu v místnosti mají některé patogeny vyšší šanci na přežití. Pro zaměstnance to znamená dvojí riziko, protože mohou být v případě oslabení imunitního systému vystaveni většímu množství patogenů.

V tomto praktickém průvodci se naučíte ... 

  • které veličiny mají vliv na kvalitu vzduchu v místnosti a jak je měřit
  • co znamená tepelná pohoda a jak ji vyhodnotit
  • jak jako měřicí technik postupovat v případě stížností
  • jak lze aktivně chránit zdraví zaměstnanců

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt

Chtěli byste si přečíst celý průvodce? Pokud ano, zaregistrujte se ke stažení zdarma.

Help

0a91578d18ff35ba5a9a347d0284deae13401b30
Potvrďte
Akci nebylo možné dokončit
Practicalguide-2020-image.jpg