Zaistenie efektívnej prevádzky vykurovacích systémov

Či už sa jedná o vodorúrkové či žiarorúrkové kotly, vylepšenia vykurovacieho výkonu alebo kotla pre lodné systémy: každý, kto dnes plánuje inštaláciu kotla má k dispozícii veľa technológií, ktoré zaručujú šetrnejší chod kotla a vypúšťanie menšieho množstva spalín do ovzdušia než tomu bolo pred 15 rokmi . Avšak horáky u priemyselných kotlov s prevádzkovou životnosťou 30 až 40 rokov prerobia renováciu aj trikrát za svoju dobu prevádzky, kvôli neustále sa sprísňujúcim zákonným nariadením stanovujúci limitné limity pre vypúšťanie emisií do ovzdušia, zvlášť pre NOx. Z tohto dôvodu sa kontrolujú emisie pri kotloch a horákov tak pri uvádzaní do prevádzky, tak pri pravidelnej údržbe a tiež pri každom predbežnom meraní, ktoré sa vykonáva ako príprava pre napr. oficiálne meranie regulačného úradu.

Z tohto hľadiska možno jasne posúdiť šetrný chod systému a nastavenia horáka. Okrem toho je zabezpečené, že systém spĺňa zákonné hraničné emisné hodnoty.


Výzva

Burner and boiler systems

Pri analýze správanie horáka je často kladený dôraz predovšetkým na prívod paliva, atomizáciu, obsluhu a úroveň emisií.

Avšak skúsení servisní technici vedia, že:

 • Optimálne prívod vzduchu je nevyhnutný pre väčšiu voľnosť nastavenia, stabilného spaľovania a najlepšiu úroveň emisií
 • To znamená, že je úplne nevyhnutné, aby dúchadla, vzduchotechnické kanály a ovládacie prvky boli vo vzájomnej koordinácii
   

Při analýze chování hořáku často stojí v centru posuzování přívod paliva, rozprášení, chování regulátoru a hodnoty emisí.
Zkušení servisní technici vědí: pro široký rozsah regulace, stabilní spalování a nejlepší hodnoty emisí je rozhodující optimální zásobování vzduchem. Proto se musí zajistit, aby byl vzájemně sladěn.

Pro každý spalovací proces tedy existuje optimální poměr přívodu paliva a vzduchu. V této oblasti pracuje spalovací zařízení se stabilním plamenem, nejlepší účinností a nejnižšími emisemi. Požadavek na servisní techniky spočívá v tom, aby určili optimální poměr vzduchu a zařízení s ohledem na tento poměr seřídili. 
Jak lze změny směsi paliva a vzduchu do detailu optimálně seřídit, je podle výrobce kotle, typu paliva a schéma regulace různé.

Některé hořáky řídí množství vzduchu, které je do kotle přiváděno, jiné množství paliva a další připouštějí seřízení obou parametrů. V každém případě je pro bezpečný a hospodárný provoz důležité znát přesné množství kyslíku v procesu.

Whitepaper

White paper

Výroba proudu, vytápění budov nebo výroby skla a cementu – hořáky a kotle dávají k dispozici potřebnou tepelnou energii. A aby spalovací proces byl co možná nejhospodárnější a nejšetrnější k životnímu prostředí, musí servisní technici zařízení optimálně vyladit. V našem novém whitepaperu najdete všechna relevantní témata k analýze spalin a vyladění zařízení:

 

 • Chemické reakce při spalování
 • Vliv poměru vzduchu na efektivitu a emise
 • Optimální seřízení zařízení pomocí testo 340 a testo 350
   

Riešenie

Analyzátor spalín testo 340 umožňuje analyzovať všetky bežné typy plynov a nastaviť proces spaľovania tak, aby sa dosiahlo čo možno najlepšieho pomeru množstva paliva a spaľovaného vzduchu.

Rovnako tak ako testo 350, testo 340 kontroluje dodržiavanie daných zákonných emisných limitov. Úroveň účinnosti spaľovacieho procesu možno z tohto hľadiska optimalizovať. Podrobná dokumentácia výsledkov meraní, spolu s reporty v užívateľsky nastaviteľnom formáte, vr. komentárov, prostredníctvom PC softvéru EasyEmission Vám umožní archivovať a kedykoľvek doložiť všetky vykonané zmeny v systéme.

Návrh aplikace

The emission analyzer testo 340 in the application

Stáhněte si zde nejdůležitější informace k aplikaci na kotli:

 • Vývoj emisí (Lambda)
 • Optimální seřízení motoru
   

Efektívny servis s analyzátorom spalín testo 340

The emission analyzer testo 340
Viac informácií
 • Vždy pripravený na použitie, vďaka robustnej technológií s nízkymi nárokmi na údržbu
 • Špeciálny PTFE hadice so samočistiacim efektom: kondenzát a nečistoty sa nelepia na steny hadice
 • Pohodlná obsluha: vďaka predĺženej hadicu (až 7,8 m) máte displej kotla vždy na očiach
 • Vopred kalibrované senzory umožňujú ľahkú a rýchlu výmenu
 • Rozšírenie meracieho rozsahu (faktor 5): neobmedzené meranie vysokých koncentrácií (CO až do 50 000 ppm)

 

Ordering suggestion

Analyzační box pre systém analýzy spalin testo 350

The emission analyzer testo 350
Viac informácií
 • Integrované čerpadlo pre presné výsledky merania aj v prípade dlhodobého merania bez dozoru
 • Bluetooth® spojenie umožňuje pohodlnú obsluhu kontrolnej jednotky aj na veľké vzdialenosti (až 100 m priamej viditeľnosti)
 • Vhodné pre vykonávanie oficiálnych emisných meraní (v závislosti od krajiny pôvodu)
 • Rozšírenie meracieho rozsahu (faktor 2, 5, 10, 20 alebo 40): neobmedzené meranie vysokých koncentrácií (CO až do 400 000 ppm s faktorom 40)
 • Vhodné pre meranie bioplynu, SO2 a H2S
   
Ordering suggestion

Další bestsellery od firmy Testo

testo 885 - termokamera

Sada chytrých sond testo pro vytápění

testo 316-2 –
Detektor úniku plynu

testo 760-3 – Digitální multimetr

testo 770-3 –
Klešťový multimetr

testo 755-2 –
Zkoušečka proudu a napětí

testo 750-3 –
Zkoušečka napětí

testo 510 Diferenční tlakoměr - sada

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt