Zajištění efektivity vysokoteplotních zařízení pomocí termokamery testo 885

Monitoring temperature iron
U vysokoteplotních zařízení v kovoprůmyslu, chemickém průmyslu nebo v průmyslu stavebních hmot má rozhodující význam včasné zjištění potenciálních nedostatků, aby se zabránilo výpadkům zařízení a aby byla zajištěna hospodárná výroba. Navíc je zde třeba zajistit homogenní rozložení teploty vyráběných produktů a tím i jejich kvalitu. Termokamera testo 885 všem těmto požadavkům vyhovuje. Pomocí zobrazovací metody termografie lze pravidelně kontrolovat jak výkon zařízení, tak také vlastnosti produktů, je tedy možné reagovat již při minimálních termických anomáliích.

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt

Výzva

Monitoring temperature steel

Ocelové desky na ochlazovací dráze. Pro optimální následné zpracování je zde přesné sledování teploty zásadní.

Thermography industrial furnace

Nedokonale uzavřené dveře průmyslové pece. Na termosnímku lze zřetelně rozeznat ztrátu energie.

Pouze tehdy, když se v energeticky intenzivním průmyslu pohybují procesní teploty ve stanovených oblastech, mohou být odpovídající produkty vyráběny v požadované kvalitě. To vyžaduje od zodpovědných osob pravidelnou kontrolu, zda probíhají všechny procesy podle plánu a se správnými teplotami – jinak hrozí nebezpečí zpomaleného nebo kvalitativně méně hodnotného zpracování. V ocelářském průmyslu se třeba produkty musí zahřát na specifickou teplotu a tu po nějakou dobu udržovat konstantní, aby se surové železo zpracovalo na ocel a dosáhlo optimálního stupně tvrdosti. Dříve než je možné ocelové desky rozřezat, musí se nakonec ochladit na maximálně 900 – 1 000 °C. Aby bylo možné další optimální zpracování, nesmí však být současně podkročena teplota rekrystalizace (cca 600 °C). Také stav zařízení samotného je potenciální rizikový a nákladový faktor. Protože právě kvůli vysokým teplotám jsou používané stroje obzvláště poruchové. Špatně umístěná pánev v ocelárně může např. zapříčinit následné škody na sousedícím zařízení nebo dokonce požár. Pro zajištění disponibility zařízení a bezpečnosti zaměstnanců musí být součástí zařízení, jako např. izolace, pravidelně kontrolovány z hlediska poškození únavou materiálu nebo opotřebení. V oblasti vysokých teplot musí být navíc ohledně zvyšování efektivity kladen důraz na to, aby se energie neztrácela bez využití. To je právě v době zvyšujících se nákladů na energie a povinnosti ochrany životního prostředí stále důležitější.

Řešení

Termokamera testo 885 Vám pomocí četných inovativních funkcí umožní precizně a spolehlivě zajistit efektivitu vysokoteplotních zařízení dříve, než tyto budou v provozu nehospodárná nebo budou výrobky vykazovat kvalitativní nedostatky.

Monitoring temperature pipe
Monitoring temperature blast furnace gas

Usazeniny v potrubí s kychtovým plynem. Snižují efektivitu vysoké pece, je však možné je pomocí testo 885 rychle a snadno rozpoznat.

Termosnímky s vysokým rozlišením až do 1200 °C
Abyste mohli pracovat s termosnímky s vysokým rozlišením i v oblasti extrémně vysokých procesních teplot, disponuje testo 885 možností měření vysokých teplot. Ta Vám umožní rozšířit měřicí rozsah až do teploty 1200 °C.

Zesílení kontrastu pro přesnější analýzu dat
Při kontrole extrémně vysokých procesních teplot pomocí termokamery může být měřicí rozsah teploty – který je Vám zobrazován u termosnímku ve formě stupnice – velmi široký. Avšak právě v oblasti vysokých teplot se teploty, které jsou pro Vás skutečně důležité, většinou nacházejí ve speciální oblasti, která je z důvodu široké škály jen nedostatečně barevně diferencovatelná. Vyrovnání histogramů speciálně vyvinuté pro tuto aplikaci posouvá barevnou paletu stupnice přesně do oblasti, která Vás zajímá a ve které vystupují rozhodující teplotní rozdíly. Tímto způsobem vzniká kontrastnější a velmi průkazný termosnímek, který Vám umožní ještě preciznější analýzu dat.

Panorama image assistant Testo

Precizní termografie i velkých objektů
Kontrolovaná zařízení v energeticky intenzivním průmyslu mají často značné rozměry. Aby i přesto bylo možné je pomocí termokamery komfortně a přesně kontrolovat, je termokamera testo 885 vybavena širokým zorným polem. Lze tak provádět přehlednou termografii i velkých strojů a systémů.

Kromě toho jste díky funkci panoramatického snímku a výměnným objektivům při termografii v oblasti vysokých teplot velmi flexibilní: můžete tak zařízení pomocí širokoúhlého objektivu bezpečně posoudit.

Když to nestačí, pomůže dále asistent panoramatického snímku: jednoduše uděláte více termosnímků s vysokým rozlišením z dílčích výřezů a asistent panoramatického snímku pro Vás z toho sestaví jeden celkový snímek, který je jak přehledný, tak také podrobný. Když chcete znát zcela přesné informace o určitých částech zařízení, nabízí teleobjektiv možnost precizního prozkoumání požadovaného měřeného objektu i z větší vzdálenosti.

testo SuperResolution

Čtyřikrát více naměřených hodnot 
Díky inteligentní technologii testo SuperResolution((link to Subpage testo SuperResolution))Vám termokamera testo 885 nabízí optimální kvalitu snímku. Patentově přihlášená inovace od firmy Testo využívá přirozeného chvění Vaší ruky a snímá v co nejkratším čase více snímků, které jsou lehce přes sebe přesazeny. Ty jsou poté propočítány pomocí algoritmu do jednoho snímku. Tím vznikne termosnímek se čtyřikrát větším počtem naměřených hodnot. Při pozdější analýze v profesionálním analyzačním softwaru testo IRSoft, který vyvinula firma Testo, jsou pak k dispozici termosnímky s ještě vyšším rozlišením


Rozpoznání místa měření a automatická správa termosnímků

Při pravidelně prováděných měřeních přímo na vysokoteplotních zařízeních Vám s inovativní funkcí testo SiteRecognition((link Subpage testo SiteRecognition))firma Testo nabízí větší efektivitu a jistotu při přiřazování dat. Plně automatizovaně přebírá proces rozpoznání místa měření a také ukládání a správu termosnímku a naměřených dat po provedeném měření. 

Pro každé měřicí místo uložené v softwaru testo IRSoft((link to Subpage testo IRSoft)) můžete vytvořit značku (malý symbol podobný QR kódu) a umístit jej na měřené místo. Při příští inspekci jednoduše zachytíte tuto značku kamerou pomocí asistenta testo SiteRecognition a měřicí místo spolu s příslušenými informacemi se automaticky uloží rovnou s termosnímkem. Jestliže přenesete tyto termosnímky po provedeném měření do analyzačního softwaru, jsou plně automaticky roztříděny do archivu měřicích míst – otravné manuální třídění a přejmenovávání odpadá. V archivu si můžete snímky potom komfortně otevřít, analyzovat je nebo zpracovávat zprávy.

 
Measurement site recognition with Testo
In the next inspection, you simply record this marker with the testo SiteRecognition assistant of the imager, which then automatically stores the measurement site and the corresponding information together with the thermal imager. When you transfer these thermal images to the analysis software after the measurement, they are then fully automatically sorted into the archive – eliminating tiresome sorting and re-naming. You can then conveniently open the images from the archive, and analyze or process them in reports.

Measurement site recognition with Testo

Rozpoznání místa měření a automatická správa termosnímků

Při pravidelně prováděných měřeních přímo na vysokoteplotních zařízeních Vám s inovativní funkcí testo SiteRecognition((link Subpage testo SiteRecognition))firma Testo nabízí větší efektivitu a jistotu při přiřazování dat. Plně automatizovaně přebírá proces rozpoznání místa měření a také ukládání a správu termosnímku a naměřených dat po provedeném měření. 

Pro každé měřicí místo uložené v softwaru testo IRSoft((link to Subpage testo IRSoft)) můžete vytvořit značku (malý symbol podobný QR kódu) a umístit jej na měřené místo. Při příští inspekci jednoduše zachytíte tuto značku kamerou pomocí asistenta testo SiteRecognition a měřicí místo spolu s příslušenými informacemi se automaticky uloží rovnou s termosnímkem. Jestliže přenesete tyto termosnímky po provedeném měření do analyzačního softwaru, jsou plně automaticky roztříděny do archivu měřicích míst – otravné manuální třídění a přejmenovávání odpadá. V archivu si můžete snímky potom komfortně otevřít, analyzovat je nebo zpracovávat zprávy.

 

S termokamerou testo 885 můžete:

  • Včas rozpoznat nedostatky na Vašich zařízeních
  • Zvyšovat energetickou efektivitu ve výrobě
  • Zajistit procesní teploty do 1200 °C pro zaručení kvality produktů
Thermal imager testo 885