Vlhkostná snímka

S termokamerou Testo môžete merať vlhkosť a zavčas vypátrať, kde sa tvoria plesne. Môžete tak na vlhkých miestach, ktorá odhalila termokamera vykonávať preventívne opatrenia. Miesta ohrozené tvorením pliesní tak možno ihneď ošetriť.

Odhalenie vlhkosti a vypátranie tvorby plesní

Termografia vlhkostný snímok

Vlhkosť vo vnútorných priestoroch budov často vedie k širokosiahlym problémom: vďaka stavebným poruchám a zlému správaniu užívateľov môže dôjsť k tvoreniu plesní. Firmou Testo patentovo prihlásený "vlhkostná snímka" ukáže pre každú jednotlivú nameranú hodnotu v snímke relatívnu povrchovú vlhkosť. Možno tak zmerať zvýšenú vlhkosť a detekovať prvé známky plesne bez toho, aby už bola viditeľná voľným okom. Meranie teploty termokamerou pritom slúži ako základ pre výpočet relatívnej povrchovej vlhkosti.

Vlhkostnú snímku Testo s princípom semaforu

Vlhkostná paleta termokamery testo vytvára rôzne zóny nebezpečenstva podľa princípu semaforu:

Zelená = žiadne nebezpečenstvo

Žltá = pozor, možno tvorba plesní

Červená = POZOR! nebezpečenstvo plesne


Analýza vlhkosti s rádiovou vlhkostnou sondou

Analýza vlhkosti s rádiovou vlhkostnou sondou

S voliteľným meraním vlhkosti s externou rádiovou vlhkostnou sondou môžete ešte jednoduchšie identifikovať vlhkosť vzduchu v miestnosti: namerané hodnoty sa prenášajú do termokamery automaticky, v reálnom čase, pomocou rádiového signálu. Odpadá tým manuálne zadávanie nameraných hodnôt a v snímke sa ukladajú vždy aktuálne namerané hodnoty. Rádiová vlhkostná sonda môže byť dodaná k mnohým termokamerám TEST, napr. Pre testo 885.
 

Analýza vlhkosti - vytvorenie správy

Aplikačný obrázok správy

"Snímky plesní" Testo sa môžu po zistení plesne alebo po zmeraní vlhkosti rýchlo a ľahko pretiahnuť do softvéru a tam je možné v piatich jednoduchých krokoch spracovať do profesionálnej správy. Tú si môžete uložiť vo formáte pdf a predložiť ju svojmu zákazníkovi.

Plná verzia počítačového softvéru IRSoft zadarmo na stiahnutie.

Správy podľa DIN EN 13187

IRSoft ponúka predlohy správ špeciálne pre analýzu plášťov budov z hľadiska tepelných mostov, takže možno rýchlo a ľahko vytvoriť správy podľa normy DIN EN 13187. Okrem toho je možné pre individuálnu vytvori predlohy pomocou Designeru správ.

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt