Priemysel a ďalšie odbory

Priemyselné podniky sú pod neustálym tlakom, aby všetky procesy fungovali bezproblémovo. Meracia technika od firmy Testo Vám pomôže pri zabezpečovaní Vašej efektívnosti a tým k znižovaniu Vašich nákladov. Navyše firma Testo ponúka prenosné analyzátory spalín a prístroje na meranie emisií, s ktorými sa dá kontrolovať dodržiavanie environmentálnej pomoci. V múzeách skontrolujete bezpečne, automaticky a s minimálnym úsilím pomocou nášho systému rádiových záznamníkov dát teplotu a vlhkosť.

Kontaktujte nás!

Telefón: +420 222 266 700
E-Mail: info@testo.cz