Gander & White chrání kvalitní umělecká díla automatickým monitorováním klimatických podmínek

Neodborné skladování kvalitních uměleckých děl může sbírku zruinovat a zničit potencionální hodnotu jejích uměleckých děl, proto je pro soukromé sběratele ale i muzea a galerie důležitá ochrana sbírek. Teplota a vlhkost jsou dva nejdůležitější faktory, které mohou ovlivnit stav obrazů a ostatních uměleckých děl. Papír a plátno v teplých a vlhkých podmínkách inklinují k tvorbě plísní a vzniku skvrn. Na druhou stranu ale suchý vzduch může způsobit trhliny v obrazech, proto nesmí být obrazy uloženy v blízkosti výstupů topných systémů nebo v prostorech s velmi nízkou vlhkostí vzduchu. Tyto skutečnosti je nutné zohlednit i při výběru místa k dlouhodobému skladování kvalitních uměleckých děl. Především je třeba monitorovat náhlé klimatické změny.

Zákazník

Firmu Gander & White založil roku 1933 Frank White a firma se v průběhu posledních 85 let etablovala po celém světě jako hlavní poskytovatel dopravních a montážních služeb pro obchodníky s uměním, soukromé sběratele a muzea. Firma je vlastníkem kanceláří v různých lokalitách mimo jiné v Londýně, Paříži, New Yorku, Miami, Los Angeles, San Francisku a Palm Beach. 

Firmu Gander & White pověřilo instalací uměleckých děl již několik největších soukromých sběratelů a institucí po celém světe. Ochrana soukromí a důvěra jsou u Gander & White prioritou a tvoří podstatnou součást filozofie každodenní firemní práce.

Výzva

Nedávno se firma Gander & White přestěhovala do vlastního objektu ve Wandsworth  v severozápadním Londýně. Zde už byl k dispozici systém měření klimatických podmínek, ale měl několik nevýhod jako např. chybějící zabezpečení dat, nedostatečnou technickou podporu a chyběla i funkce, která by zákazníkům umožňovala  tisk  teplotních a vlhkostních dat.

To přimělo obchodní management  firmy Gander & White pod vedením Jima Grundyho (ředitele uměleckých realizací) hledat nové řešení monitorování klimatických podmínek. Management firmy potřeboval něco, co vyřeší nejen problémy předchozího  systému, ale splní také dva podstatné úkoly:

Gander & White

Zaprvé hledali v Gander & White systém, který umožní – jak je u tohoto typu aplikace běžné – nepřetržité monitorování teplotních a vlhkostních podmínek vhodných pro zařízení – 24 hodin denně.

Pro zajímavost chtěli instalovat také systém, který by stanovil, kdy bude nová budova připravena k provozu. Na začátku Jim Grundy pochyboval o tom, jestli bezdrátový systém bude v nové budově fungovat,  přesto ale chtěl umožnit testování klimatických podmínek  v daném objektu ještě před tím, než do něj budou uloženy umělecké sbírky. Monitorování vlhkosti v různých částech velkého objektu mělo  za úkol zjistit, kdy budou  betonové stěny, betonové podlahy a betonové stropy dostatečně suché, aby bylo možné zahájit ukládání uměleckých předmětů do objektu. 

Řešení

testo 160

Záznamník testo 160 uvedený na trh v roce 2017 byl vyvinutý speciálně k monitorování klimatických a okolních podmínek v muzeích. Díky velkému množství kombinací integrovaných senzorů a sond je v podstatě zajištěna každá monitorovací situace od vystavení exponátů až po jejich skladování. Ovládání a programování záznamníků je jednoduché a provádí se  přímo přes Cloudové úložiště společnosti Testo.

V této aplikaci už u společnosti Gander & White není nutné měření intenzity osvětlení a UV záření a to z důvodu eliminace denního světla ve skladovacích prostorech, systém testo 160 přesto tuto funkci případně nabízí. Naměřené údaje se ze  záznamníku ukládají přes WLAN přímo do Clowdového úložiště společnosti Testo.
Funkce alarmu umožňuje formou e-mailu nebo (volitelně) SMS zprávou informovat uživatele okamžitě o překročení hraničních hodnot. Všechny naměřené hodnoty je možné kdykoli a kdekoli stáhnout a analyzovat prostřednictvím chytrého telefonu s internetovým připojením, tabletu nebo počítače.

Ve speciálním řešení u Gander & White monitoruje 38 záznamníků testo 160 hodnoty teploty a vlhkosti v novém skladovacím zařízení. U Gander & White jsou si vědomi toho, že k zachování hodnoty uložených uměleckých děl je nutné zajistit optimální teplotní a vlhkostní podmínky. Záznamníky dat testo 160 nabízí komplexní ale jednoduchou možnost, jak tyto úkoly splnit. Záznamník testo 160 spolu s různými typy protokolů z měření představuje ideální systém monitorování klimatických podmínek  v takovýchto zařízeních.
 
Jak již bylo uvedeno, Jim Grundy měl u předchozího systému problémy s technickou podporou. S testo 160 tyto problémy už neexistují vysvětluje Jim Grundy: „Technická podpora, zálohování a komunikace jsou podle mého názoru obdivuhodné. V minulosti jsem měl často problémy s tím že chyběla zpětná vazba poskytovatelů  služeb a dodavatelů. Ale náš Testo Solutions Service Manager se zachoval skvěle,  vždy okamžitě reagoval na naše otázky nebo žádosti.“

Po instalaci testo 160 ale pochyby Jima Grundyho o použití bezdrátového systému v nové budově rychle zmizely. „Betonové stěny s třídou čtyřhodinové požární odolnosti jsou velmi nepropustné a já jsem si nebyl jistý, jestli by zde rádiový systém fungoval. Je to ale velmi šikovné řešení, které nám poskytuje flexibilitu v umístění záznamníků bez nutnosti instalace nové kabeláže.“

„Betonové stěny s třídou čtyřhodinové  požární odolnosti jsou velmi nepropustné a já jsem si nebyl jistý, jestli by zde bezdrátový systém fungoval.  Je to ale velmi šikovné řešení, které nám poskytuje flexibilitu v umístění záznamníků bez nutnosti instalace nové kabeláže.“
Jim Grundy (ředitel uměleckých realizací)

Obor

Muzea / Obchod s uměleckými předměty

Profil firmy

Firma Gander & White byla založena v roce 1933 Frankem Whitem a v průběhu posledních 85 let se firma po celém světě etablovala jako hlavní poskytovatel dopravních a montážních služeb pro obchodníky s uměním, soukromé sběratele a muzea.

Situace

Nedávno se firma Gander & White přestěhovala do vlastní budovy ve Wandsworth  v severozápadním Londýně. Nové řešení monitorování klimatických podmínek by mělo problémy dřívějšího systému vyřešit a splnit další dva úkoly:
 
Nepřetržité monitorování teplotních a vlhkostních podmínek vhodných pro zařízení 24 hodin denně.
Včasnou detekci připravenosti nové budovy k provozu.

Řešení

Záznamník dat testo 160, který byl uveden na trh v roce 2017 vyvinula firma  speciálně k monitorování klimatických a okolních podmínek v muzeích.  Ve speciálním řešení u Gander & White monitoruje 38 záznamníků testo 160 teplotní a vlhkostní podmínky v novém skladovacím zařízení.

Výsledky

 „Technická podpora, zálohování a komunikace jsou podle mého názoru  obdivuhodné. V minulosti jsem měl často problémy s tím, že chyběla zpětná vazba  poskytovatelů  služeb a dodavatelů. Náš Testo Solutions Service Manager se ale zachoval skvěle,  reagoval vždy okamžitě na naše otázky nebo žádosti.“
Jim Grundy (ředitel uměleckých realizací)