Měřicí přístroje pro preventivní údržbu

Vaše výzva

Preventivní údržba je jedním z náročných úkolů v každé průmyslové společnosti. Pravidelné kontroly a efektivní seřízení výrobních a ventilačních zařízení zajišťují plynulou výrobu bez prostojů a bezpečné procesy vyhovující normám - a to vše při neustálém snižování nákladů na energii, jak je to jen možné.

Naše řešení

Skutečně chytrá měřicí technika v preventivní údržbě

 • Intuitivní ovládání
 • Kompletní dokumentace
 • Jasná správa naměřených dat

Testo Vás podporuje při těchto měřeních

Industrial building
Climate measuring instrument

Optimální seřízení klimatizačních a ventilačních zařízení

S univerzálním přístrojem pro měření klimatu testo 400
Climate measuring instrument

Měření povrchové teploty

 S univerzálním IAQ přístrojem testo 400.

Climate measuring instrument

Měření kvality vzduchu

 S univerzálním IAQ přístrojem testo 400.


Thermal imager industry

Preventivní údržba komponentů zařízení a rozvaděčů

S termokamerami od firmy Testo.
Thermal imager industry

Preventivní údržba komponentů zařízení a rozvaděčů

S termokamerami od firmy Testo.
Measuring instrument switching cabinet

Efektivní kontroly rozvaděčů a elektrických zařízení

S měřicími přístroje pro elektrické veličiny.
WiFi data logger system testo Saveris 2

Automatizované sledování klimatu budov

Se systémem WiFi záznamníků dat testo Saveris 2.

Preventivní údržba komponentů zařízení a rozvaděčů

Detekujte tepelné anomálie včas.

 • Bezkontaktně
 • Z bezpečné vzdálenosti
 • Bez přerušení provozu 

Termografie mechanických součástí

 • Identifikujte poškození včas
 • Monitorujte hladiny efektivně
 • Zajištění kvality v rozsahu vysokých teplot

Zkontrolujte elektrosoučásti

 • Vyhodnoťte provozní stav
 • Vadné součásti identifikujte včas
 • Minimalizujte rizika požáru a prostoje výroby>

Přístroje pro měření elektrických veličin

Měřte proud, napětí a odpor bezpečně a přesně.

Digitální multimetry

 • Automatické rozeznání měřené veličiny
 • Tlačítka místo kolečka

Klešťový multimetry

 • Uchopí kabel i v nejtěsnějším prostoru
 • Dokumentace pomocí aplikace Smartphone App na místě měření

Přístroje pro měření klimatických veličin

 • Sondy pro všechna měření v oblasti klimatu
 • Obsluha pomocí chytrého dotykového displeje
 • Řízená menu měření pro měření dle norem

Měření povrchové teploty

 • Velmi přesné
 • Též s bezdrátovými sondami
 • Rychlé a intuitivní

Měření kvality procesního vzduchu

 • Intuitivní menu měření
 • Velmi přesné sondy
 • Inteligentní koncepce kalibrací

Optimální seřízení klimatizačních a ventilačních zařízení

testo 400 – univerzální přístroj pro IAQ odborníky

 • Měří všechny klimatické veličiny: proudění, teplotu, vlhkost, tlak, osvětlení, sálavé teplo, stupeň turbulence, CO₂ a CO
 • Velmi přesný, nezávislý na místě a s integrovaným senzorem diferenčního tlaku
 • Velmi kvalitní digitální sondy a inteligentní koncept kalibrace

Chytrá podpora

Uložená menu měření a vyhodnocení naměřených hodnot podle principu semaforu - pro bezchybná měření

 • Síťové měření HVAC v souladu s EN ISO 12599 a ASHRAE 111
 • PMV/PPD v souladu s EN ISO 7730 a ASHRAE 55
 • Průvan a stupeň turbulence podle EN ISO 7730 a ASHRAE 55
 • Měření WBGT podle DIN 33403 a EN ISO 7243, NET měření podle DIN 33403

Stanovení objemového průtoku v kanálech pomocí měření sítě podle EN 12599.

 • Pro všechny sondy rychlosti proudění (se žhaveným drátkem, vrtulkové) a Pitotovy trubice
 • Zadání geometrie kanálu a otvorů v kanálech
 • Jednobodové nebo časované měření
 • Výpočet nejistoty měření podle EN 12599
 • Automatické zobrazení hloubek zasunutí při pohybu v kanálu
 • Distribuce kanálu pro obdélníkové kanály podle triviální metody a pro kanály s kruhovým průřezem podle osové metody.

Pracujte efektivně na místě - žádná zbytečná další řešení, stačí jen přejít na další práci.

 • Spravujte všechna relevantní data o zákaznících včetně míst měření přímo v přístroji
 • Dokončete měření a odešlete naměřené hodnoty s kompletní dokumentací, včetně fotografií, komentářů a vlastního loga přímo na místě - a dostaňte se rychleji k dalšímu úkolu

Automatizované sledování klimatu v budovách

Systém WiFi záznamníků dat testo Saveris 2

 • Pro teplotu a vlhkost
 • Plně automatický
 • S okamžitým vysláním alarmu pomocí SMS / e-mailu

Univerzálně použitelný

 • Přenos dat sítí WiFi
 • Intuitivní instalace a obsluha
 • I pro těžko přístupné měřicí body

Naměřené hodnoty vždy a všude

 • Naměřené hodnoty se bezpečně ukládají v úložišti Testo-Cloud 
 • Vyvolání dat kdykoliv pomocí chytrého telefonu / počítače
 • Vyslání alarmu při překročení hraničních hodnot

Přehled všech informací

Praktický průvodce termografií v preventivní údržbě

Practical guide on thermography in preventive maintenance
Na 16 stránkách zjistíte, jak můžete pomocí termokamer optimalizovat procesy a dostupnost zařízení.

Praktický průvodce: Měření rychlosti proudění vzduchu v kanálech podle ČSN EN 12599

Practical guide: Air flow measurements in ducts according to DIN EN 12599

Přečtěte si praktického průvodce a zjistíte, jak používat testo 400 k měření rychlosti proudění vzduchu v kanálech

Praktický průvodce: Měření kvality vzduchu v místnosti a pohody prostředí na pracovišti

Practical guide: Indoor air quality and comfort level measurement level in the workplace
Odborná podpora pro ty, kdo jsou odpovědní za kvalitu vzduchu v místnosti.
Industrial building
Climate measuring instrument testo 400
Climate measuring instrument testo 400
Climate measuring instrument testo 400
Thermal imagers from Testo
Thermal imagers from Testo
Testo measuring instruments for electrical measurement parameters
Testo measuring instruments for electrical measurement parameters
WiFi data logger system testo Saveris 2