Skladovanie farmaceutických výrobkov: monitorovanie vlhkosti a teploty

Aby účinkovala léčiva bezpečně a v souladu s normami, je při jejich skladování vyžadován vysoký stupeň povědomí o dodržování předpisů. Důvodem je, že vnitřní klima ve skladovacích prostorách má vliv na účinnost a kvalitu léčiv a tím i na zdraví lidí. Řešení Testo - vše v jednom, systémy záznamníků dat a záznamníky dat zajišťují konstantní klima ve Vašem skladovacím prostoru. To Vám umožní včas reagovat na jakékoliv odchylky a spolehlivě dodržovat předpisy týkající se GSP (správná skladovací praxe), GDP (správná distribuční praxe) a 21 CFR části 11.
testo-Saveris-Pharma-Logistics-Website-Teaser-2000x1500.jpg

Příklad použití: Sklad v souladu s GxP

Zjistěte, co je důležité pro skladování léčiv: Stáhněte si nyní příklad použití.

Monitorování klimatických veličin: Stacionární monitorování veličin okolního prostředí

Řešení typu "vše v jednom": Systém monitorování prostředí testo Saveris pro farmacii

Laboratory staff take samples out of a refrigerator

Nepřetržité monitorování během skladování - pomocí jednoho systému.

 • Integrovaný systém zahrnující senzory, software a služby
 • Plynulý záznam a dokumentace všech klimatických veličin relevantních pro audit při skladování léčiv
 • Soulad s GxP a 21 CFR částí 11

Systém bezdrátových záznamníků dat testo Saveris 2

IAQ monitoring in a pharmaceutical warehouse with the testo Saveris 2 radio data logger system

Bezdrátový záznamník dat testo Saveris 2 monitoruje a dokumentuje okolní podmínky ve Vašem skladu.

 • Přístup k naměřeným datům prostřednictvím cloudu
 • Individuálně umístitelné a rozšiřitelné
 • Funkce alarmu

Bez námahy, bez hluchých míst, bez starostí: kvalifikace a mapování skladových prostor

Kritické rozsahy teplot při skladování
V blízkosti oken
Blízko vrat
Blízko osvětlení
Mapping-2022-LP-Building-Marked-1600x900.jpg
V blízkosti větracích otvorů
Blízko výstupu ventilace
Blízko dveří
Přímo u větracího otvoru
testo-Saveris-1-Storage-006-2000x1500.jpg

Skladování zboží citlivého na teplotu je zodpovědný úkol, který se řídí přísnými specifikacemi.

Záznamníky a služby společnosti Testo vám pomohou tyto požadavky svědomitě plnit.

Zboží a produkty citlivé na teplotu musí být vyráběny, skladovány a přepravovány v k tomu určených zařízeních, s kvalitním vybavením a za použití ověřených postupů.

Zde mají zvláštní význam tři dílčí procesy: validace, kvalifikace a mapování. 

 
Services


Mapping-2022-LP-Img-Validating-2000x1500.jpg

Validace

Účelem validace je zajistit, aby bylo možné zaručit výsledky očekávané výrobcem. Proces validace má tři kroky:

 1. Definice očekávaných výsledků a kritérií přijatelnosti.
 2. Ověření a dokumentace, že proces přináší očekávaný výsledek.
 3. Stanovení kontinuity, opakovatelnosti a přesnosti validovaného procesu.

tis-kalibrieren-validieren-qualification.jpg

Kvalifikace

Kvalifikace je proces prokazování správného fungování zařízení a vybavení.

Například kvalifikace chladničky nebo regálového skladu zajišťuje, že jsou splněny všechny předepsané podmínky. Produkty vyžadující chlazení nebo jsou nestabilní, představují při skladování zvláštní výzvu.

Součástí tohoto kroku procesu je mapování (nazývané také teplotní nebo klimatické mapování).


Mapping-2022-LP-Img-Mapping-2000x1500.jpg

Mapování

Mapování teplot slouží k určení zón ve skladovacích, chladicích a mrazicích prostorách, které vykazují parametry bezpečné pro skladování Vašich produktů.

Mapování dále stanovuje výkonnostní limity klimatizačních systémů. Slouží také k určení kritických kontrolních bodů v chladicím nebo skladovacím prostoru.

To Vám umožní optimálně rozmístit měřicí body v monitorovacím systému a sledovat všechny klíčové parametry.


testo-Teaser-MASTER-2000x1500.jpg

Znalecký posudek: Monitorování životního prostředí při skladování a přepravě léčivých přípravků

V této technické zprávě pro vás naši odborníci připravili, jaké právní a technické požadavky jsou relevantní ve farmaceutické logistice a jaké monitorovací mechanismy můžete použít, abyste spolehlivě zajistili bezproblémové monitorování životního prostředí.

Mapování teploty a klimatu pomocí měřicí techniky od společnosti Testo: klíčové výhody

Mapping-2022-LP-Icon-Accuracy-2000x1500.jpg

Větší přesnost

 • Vysoká přesnost od -200 do +1000 °C
Mapping-2022-LP-Icon-Safety-2000x1500.jpg

Větší bezpečnost

 • Komplexní správa alarmů
 • Modely s krytím až IP68
 • Ukládání naměřených dat i při vybité baterii"
Mapping-2022-LP-Icon-Reliability-2000x1500.jpg

Větší spolehlivost

 • Nepřetržité zaznamenávání a dokumentace naměřených dat
 • Paměť až pro 2 miliony měření
 • Životnost baterie 8 let
Mapping-2022-LP-Icon-MoreChoices-2000x1500.jpg

Větší výběr

 • Dlouhý dosah sond
 • Značková kvalita od standardních modelů až po zakázkovou výrobu

Služby a senzory: Testo Váš specialista na mapování

 • <font color="#f90">Záznamník testo 174</font>
  • Záznamník testo 174
 • Malé a kompaktní pro monitorování a mapování ve skladech
 • Pro teplotu a vlhkost
 • Velký displej a USB port
 • Programování a analýza pomocí bezplatného softwaru
 • <font color="#f90">Záznamníky testo 175</font>
  • Záznamníky testo 175
 • Komplexní modely s integrovanými a připojitelnými sondami
 • Pro teplotu a vlhkost
 • Velký displej a USB port
 • Programování a analýza pomocí bezplatného softwaru
 • <font color="#f90">Záznamník testo 176</font>
  • Záznamník testo 176
 • Extrémně robustní, speciálně pro použití v drsném prostředí.
 • Paměť až po 2 miliony měření
 • Životnost baterie až 8 let
 • Programování a analýza pomocí bezplatného softwaru
Mapping-2022-LP-Img-MappingServices-2000x1500.jpg

Životnost baterie až 8 let

 • Podpora v podobě odborných znalostí, měřicí techniky a dokumentace
 • Například pro tepelnou sterilizaci, skladování a přepravu
 • Individuální balíčky služeb na míru

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt

Testo Česká republika: Váš servisní partner pro přepravu a skladovou kvalifikaci

Kvalifikace pro skladování a přepravu zajišťuje rovnoměrné podmínky a rozložení teplot. To je předpokladem pro zachování kvality Vašich výrobků během skladování a logistických procesů.

Firma Testo Česká republika Vás podporuje při monitorování a zajišťování jednotných podmínek prostředí ve Vašem skladu nebo přepravním systému. Od jednotlivých měření teploty nebo metrologických zkoušek až po koordinaci projektu a koncepční návrh celého kvalifikačního projektu.

Mapping-2022-LP-Img-Services-2000x1500.jpg

Další oblasti použití

Zjistěte více o měřicích řešeních, která Vám mohou pomoci ve Vašich čistých prostorách, ve výrobě a při přepravě.

Služby a know-how

Kompletní služby pro Vaši logistiku

Testo Vás podporuje formou odborných znalostí, měřicí techniky a dokumentace.

 • Mapování pro tepelnou sterilizaci, skladování a přepravu.
 • Balíčky služeb speciálně přizpůsobené Vašim požadavkům
 • Pro pragmatickou implementaci požadavků, které jsou na Vás kladeny
 

Odborné znalosti

Získejte konkurenční výhodu při provádění měřicích úkolů:

 • Whitepaper Testo Monitorování klimatických veličin
 • Testo slovník GxP 
 • Plus spousta dalších dokumentů ke stažení
 

Který záznamník je nejlepší pro Vaši aplikaci?

V tomto prospektu naleznete srovnáních našich záznamníků.

Potřebujete osobní konzultaci?