Bezpečnosť potravín: Zachovanie bezpečnosti potravín vďaka modernej technológii merania

Z hľadiska bezpečnosti potravín je dôležité nielen pripravovať jedlo bezpečne a bez patogénnych zárodkov. Pestovanie potravín v teréne, produkcia mäsa a celkové skladovanie a spracovanie musí byť v súlade s pokynmi HACCP. Na zabezpečenie monitorovania potravín, používa Testo celý rad meracích prístrojov, ktoré okrem iného umožňujú merať teplotu a vlhkosť, a tiež trvalo vytvárať protokoly o meraní. Smartfónom môžete ovládať jednotlivé prístroje z ineligentných sond, ktoré možno použiť k zberu, ukladaniu a vyhodnoteniu dát. 

 

. Prístroje pre zaistenie bezpečnosti potravín sú:

• Prispôsobené k jednotlivým účelom

• Vybavené robustným puzdrom

• Niekedy ovládateľné pomocou inteligentného telefónu

• Presne a spoľahlivo použiteľné

Bezpečnost potravin ve stravovacích službách

Flexible temperature monitoring with Testo combi thermometer

Měřicí přístroje pro spolehlivý potravinářský management v sektoru stravovacích služeb:

 • U příjmu zboží
 • Během skladování
 • Při přípravě potravin a obsluze
 
Stravovací služby
testo Saveris Restaurant

Řešení typu vše v jednom pro automatizovanou správu kvality v restauračních řetězcích, sestávající  ze

 • Senzorů pro záznam naměřených hodnot
 • Intuitivního softwaru
 • Komplexních služeb
Restaurační řetězce

Food safety in logistics and trade

Testo measurement technology logistics

Měřicí přístroje pro bezpečný chladicí řetězec během skladování a přepravě a pro příjem zboží

 • Monitorují teplotu a vlhkost
 • Záznamníky dat pro nepřetržitou dokumentaci
Logistika
Non-contact measurement in Incoming Goods with IR thermometers from Testo

Měřicí přístroje pro bezpečnou správu potravin ve velkoobchodu a maloobchodu

 • Příjem zboží a skladování
 • Během vystavení v chlazených pultech a mrazících boxech
 • Při přípravě čerstvého občerstvení
Velkoobchod a maloobchod
testo Saveris Food Stores

Řešení typu vše v jednom pro automatizované řízení kvality v supermarketech a na čerpacích stanicích, sestávající ze

 • Senzorů pro záznam naměřených hodnot
 • Intuitivního softwaru
 • Komplexních služeb
Maloobchod

Bezpečnost potravin ve výrobě prostřednictvím pravidelných kontrol

Temperature monitoring in food industry

Měřicí přístroje pro monitorování celého výrobního procesu

 • Monitorujte teploty a vlhkost
 • Záznamníky dat pro validaci a kvalifikaci procesu
 • Kompletní dokumentace naměřených hodnot
Potravinářský průmysl
Temperature check in traditional food production setcor

Měřicí přístroje pro tradiční výrobu potravin

 • Bodová kontrolní měření a nepřetržité monitorování
 • Měření hodnoty pH v různých médiích
Sektor tradiční výroby potravin
Food inspection

Sady měřicích přístrojů pro profesionální kontrolu potravin

 • Přesná měřicí technika pro náročné úkoly
 • Speciální transportní kufřík pro neomezenou mobilitu
Potravinoví inspektoři


Máte nějaké dotazy?

Potraviny: Bezpečnosť predovšetkým

Na výrobu, skladovanie, spracovanie a prípravu potravín sa vzťahujú obzvlášť vysoké bezpečnostné normy. To znamená udržiavať jedlo a pitie s čo najbezpečnejšou ochranou pred choroboplodnými zárodkami a škodlivými patogénmy. To možno úspešne dosiahnuť len pri monitorovaní každého úseku. Je potrebné neustále monitorovať teplotu a vlhkosť v skladoch. V prípade nezrovnalostí, treba okamžite chrániť spotrebiteľov a poskytnúť mu bezpečné potraviny. Nielen, že je dôležité, aby všetky výrobky boli vybavené vhodným štítkom označujúcim ich pôvod alebo špecifické požiadavky na skladovanie a konzerváciu, ale je tiež napríklad dôležité udržiavanie chladiaceho reťazca bez prerušenia. V záujme bezpečnosti potravín musia byť udržiavanie overiteľné, čo je s pomocou jednoduchého teplomera nemožné. Sú vyžadované moderné teplotné záznamníky, ktoré zaznamenávajú namerané dáta. Vďaka bezdrôtovému pripojeniu môžete teraz monitorovať aj chladiace miestnosti bez pripojenia kábla. Namerané dáta si môžete prezerať pohodlne a nezávisle na vašej polohe pomocou cloudového softvéru.

V súvislosti s bezpečnosťou potravín musia byť overiteľný aj celý chladiaci reťazec a je tiež nutné monitorovať neustále počas prepravy.

 

Food-Production-Loesung-2000x1500.jpg

Nasledujúce pokyny HACCP konceptu sú sledovateľné a overiteľné pomocou meracích prístrojov pre bezpečnosť potravín:

• Analýza rizík

• Identifikácia kritických kontrolných bodov

• Zavedenie a aplikácia monitorovacieho systému

• Implementácia nápravných opatrení v prípade odchýlok od medzných hodnôt

• Vykonávanie nápravných meraní

• Príprava dokumentáce

testo-831-application-temperature-002194.jpg

Spotrebitelia: Chránení meracími prístrojmi pre bezpečnosť potravín

Spotrebitelia by mali mať možnosť spoliehať sa na to, že nie je konzumácia potravín pre ich zdravie škodlivá, ale naopak prospešná. Ak by neboli pre bezpečnosť potravín zavedené prísne opatrenia, bolo by skôr vecou čistého šťastie, keby žiadne baktérie nespôsobovali choroby v dôsledku konzumácie rôznych potravín. K sťažnostiam spotrebiteľov by viedli najmä citlivé druhy potravín, ktoré vyžadujú trvalé chladenie, pretože aj pri najmenšom prerušení chladiaceho reťazca v nich explozívne rastú choroboplodné zárodky a podliehajú skaze. Je relatívne jednoduché zaistiť bezpečnosť potravín a nápojov. Napríklad infračervený teplomer môže merať teploty na diaľku, následne môže odoslať namerané dáta do aplikácie Smart Probes, ktorá umožní vytvorenie meracieho protokolu. Bezpečnosť potravín je tak jednoduchá!

Zdravie a bezpečnosť potravín idú ruka v ruke

testo-104-IR-application-temperature-003500.jpg
Bezpečnosť potravín zohráva hlavnú úlohu pri výrobe, skladovaní a spracovaní potravín. V tomto ohľade musia byť splnené početné právne požiadavky a boli vydané rôzne limity a odporúčania. Spomínané HACCP pokyny sú len jedným z príkladov koncepcií, ktoré majú prispieť k vyššej úrovni bezpečnosti v potravinárstve. Bezpečnosť potravín je mimo iného podporovaná meracími prístrojmi Testo. Teplomery, ktoré merajú teplotu jadra potravín vo forme vpichových teplomerov, sú len jedným z príkladov. Ďalším príkladom sú prístroje na meranie pH a testery fritovacieho oleja Testo, ktoré tiež významne prispievajú k bezpečnosti potravín.
POP-Frittieröltester-Speisenzubereitung-Restaurant-2000x1500.jpg

Bezpečnosť a účinnosť

Monitorovanie potravín by malo byť vykonávané nielen bez medzier, ale malo by byť tiež účinné. S tým súvisia vyššie uvedené testery fritovacieho oleja. Vďaka nim je možné skontrolovať fritovací olej, tak, že nedochádza k jeho zbytočným "príležitostným" výmenám, ale je nahradený novým olejom iba v prípade, že by bol zo zdravotného hľadiska už neprijateľný. Všeobecne musia byť opatrenia ohľadom bezpečnosti potravín v súlade s nevyhnutnou účinnosťou a hospodárnosťou vnútri spoločnosti a meracie prístroje Testo vám s tým môžu skutočne pomôcť

Monitorovanie potravín: Možné tiež v domácnosti

Kompletná bezpečnosť potravín musí byť zaručená nielen výrobcom, kupujúcim a spracovateľom, ale môže byť zabezpečená aj v domácnosti. Tu prichádzajú do úvahy zavádzacie teplomery, ktoré ukazujú teplotu jadra potravín. Napríklad pri pečení mäsa a potrebu zabezpečiť dosiahnutie správnej teploty, môžu súkromní používatelia aj profesionálne reštauratéri použiť vpichový teplomer. Model Testo je však nielen vhodný pre kontrolu pevných potravín, ale možno ho tiež použiť na meranie teploty tekutín.

Výhody sú nasledovné:

• Bezpečná príprava pri dostatočne vysokej teplote

• Žiadne poškodenia vareného jedla

• Umožňujú presné a rýchle merania

testo-104-application-temperature-001086.jpg