Automobilový průmysl: Mobilní měřicí technika pro automobilový průmysl


Zajišťování kvality v automobilovém průmyslu

Firma Testo stojí již více než 60 let za velmi přesnými měřicími přístroji. Pro automobilový průmysl firma dodává přenosné přístroje pro měření částic a distribuci tepla. Kromě toho generátor sazí nabízí konstantní kvalitu a distribuci částic sazí z motorové nafty pro kalibraci zkušebních stolic a kontrolu funkce filtrů pevných částic. Díky této technologii lze jak optimalizovat funkci a design komponentů ve fázi vzorku, tak také sledovat a průběžně zlepšovat režim každodenní sériové produkce.

Měřicí technika Testo se hodí ke kontrolám v automobilovém průmyslu. Posiluje dodržování kvality v celém automobilovém odvětví: od dodavatele (úroveň) k původnímu výrobci zařízení (OEM).

 

Whitepaper Měření prachových částic

Whitepaper-World-of-Particles-2000x1500px.jpg

 • Velikosti a vlastnosti částic
 • Různé metody měření částic
 • Schválené měřicí přístroje pro měření prachových částic od firmy Testo
testo-waermebildkamera-kunststoffteile-ueberpruefung-kotfluegel.jpg

Kontrola plastových dílů

Profesionální termokamery pro výrobu a zajišťování kvality

 • Vizualizace rozložení teplot během procesu zahřívání a ochlazování
 • Kontrola výrobních procesů a seřízení strojů
 • Zajištění kvality komponentů
testo-waermebildkamera-steuergeraete-entwicklung-platine.jpg

Termokamery pro výzkum a vývoj

Termokamery pro výzkum a vývoj

 • Vizualizace rozložení teplot během procesu zahřívání a ochlazování
 • Kontrola výrobních procesů a seřízení strojů
 • Zajištění kvality komponentů
testo-saveris-qualitaetssicherung-getriebe.jpg

Zajišťování kvality

Monitorovací systém testo Saveris pro klima

 • Monitorování teploty a vlhkosti v měřicí místnosti v souladu s VDI2627
 • Komplexní správa alarmů
 • Systémová integrace dalších měřených veličin pomocí analogových vazebních členů
 
testo-discmini-innenraumluft-analyse-luftfilter.jpg

Analýza vzduchu ve vnitřních prostorech

Přístroj pro měření nanočástic testo DiSCmini

 • Díky malému provedení měření počtu částic přímo na filtru 
 • Dlouhodobá měření bez dalších provozních materiálů
 • Kontrola účinnosti filtru v reálném čase
testo-nanomet3-abgas-partikel-analyse-abgasrohr.jpg

Analýza výfukových částic

Přístroj pro měření počtu nanočástic testo NanoMet3 

 • Měření částic podle RDE (skutečné emise z jízdy) pro typovou zkoušku v souladu s emisní normou 6c 
 • Charakteristika emisí části benzinových a dieselových motorů
 • Úprava výfukových plynů integrovaná podle PMP
testo-rexs-diesel-partikel-analyse-dieselpartikelfilter.jpg

Analýza dieselových částic

Hmotnostní generátor sazí testo REXS

 • Vytvoření částic produkovaných spalováním s podobnou distribucí mobility jako u dieselových emisí 
 • Kontrola účinnosti filtrů pevných částic
 • Kalibrace zkušebních stolic motorů

Termokamery pro kontrolu kvality automobilů

Vizualizace vývoje tepla (horké body) a odvádění tepla zajišťuje bezkontaktní kontrolu a zajišťování kvality v automobilové branži.

Termokamery se používají v celém automobilovém výrobním řetězci pro různé kontroly a jsou používány všemi zúčastněnými subdodavateli: ve vývojových odděleních vývoje elektroniky a motorů, v zabezpečování kvality a ve výrobě, v preventivní údržbě, v designu interiéru a při testování nákupu materiálu a odolnosti v testovacích centrech velkých subdodavatelských firem. Jsou nezbytné při vytváření prohlášení o vlastnostech materiálu a robustnosti a jsou užitečným nástrojem pro parametry kvality ve výrobě. Zejména při hodnocení kvality materiálu a ověřování všech dílů a komponentů, které jsou nainstalovány v automobilu.

Dodržování kritérií kvality a současné zabránění výpadkům ve výrobě:Profesionální termokamery pro rychlou kontrolu kvalitativních vlastností při výrobě jednotlivých automobilových dílů - rozložení teploty a chlazení při kontrole pneumatik, kontrola plastových dílů a vývoj motoru.

Provádění rozsáhlých zkoušek ve vývoji a validace produktů a výroby:
Termokamery high-end pro monitorování procesů ve výzkumu a vývoji automobilových dílů - rozložení teploty a chlazení v automobilové elektronice, vývoj řídicích jednotek, testy katalyzátorů, zatížení motoru a karoserie.

Přístroje pro měření prachových částic pro analýzu spalin u automobilů

Přístroje pro měření prachových částic Testo pro analýzu výfukových plynů a analýzu znečištění životního prostředí jsou přenosné a lze je použít tam, kde jsou vypuštěny nanočástice - pro reálné a přesné vyhodnocení počtu nanočástic. Přístroje pro měření prachových částic od firmy Testo se v automobilovém průmyslu například používaji pro měření zatížení částicemi v interiéru vozidla, testo REXS ke kontrole účinnosti filtrů pevných částic u dieselových motorů při analýze spalin nebo testo NanoMet3 pro měření na hlavním potrubí k výfuku (skutečné emise z jízdy).

Full-Service & zajištění kvality pro automobilový průmysl od Testo s.r.o.

Druck-Kalibrierung.jpg
 • Komplexní kvalifikace a rekvalifikace
 • Kalibrace  měřicích přístrojů a správa zkušebních zařízení
 • Školení  a trénink Vašich zaměstnanců