Změřte jednou, ušetřete třikrát

Sustainability-2022-Landingpage-KV-2560x1000.jpg
Sustainability-2022-Landingpage-KV-960x560.jpgZměřte 1x - ušetřete 3x!

Ušetřete energii a emise - a obrovské náklady!
Je to prospěšné pro Vaše podnikání i pro naše životní prostředí. S přístroji pro měření emisí od Testo.

Analýza spalin pro optimalizaci spalovacích procesů

Jak efektivní je Váš spalovací proces? S měřicími přístroji od Testo lze snadno a rychle stanovit charakteristické hodnoty ve spalinách. Na základě toho můžete Váš spalovací proces optimalizovat, abyste chránili životní prostředí a až trojnásobně ušetřili: energii, emise a náklady.

Poptávka po energii a globální udržitelnost

"Ochrana klimatu je jednou z hlavních priorit a dosažení cílů pařížské dohody o změně klimatu je již součástí obchodní strategie mnoha společností. V mnoha zemích zároveň platí stále přísnější právní předpisy.

Snižování emisí CO2 však zůstává v mnoha oblastech obrovskou výzvou. U procesů, které vyžadují vysoké teploty, budou fosilní paliva zatím i nadále potřebná."

Energy demand and global sustainability
Sustainability

Emise: Ekologie a ekonomika

"Skleníkový efekt způsobují plyny v zemské atmosféře. Je všeobecně známo, že největší roli zde hraje oxid uhličitý (CO2), který vzniká při spalování fosilních paliv.

Čím více tepla se z paliva získá, tím nižší jsou relativní emise CO2. Optimální provozní rozsah spalovacího zařízení se definuje na základě přebytku vzduchu při spalování: čím nižší je přebytek vzduchu, tím je spalování účinnější.

Optimální spalování probíhá obvykle při dostatečném množství přebytečného vzduchu, a tedy kyslíku pro dokonalé spalování, ale zároveň je stanovena horní hranice množství přebytečného vzduchu, aby docházelo k co nejmenším komínovým ztrátám, a tedy úniku tepelné energie do atmosféry."


Emissions: Ecology and economy

Hlavním předpokladem optimální účinnosti je analýza spalin s přesným stanovením podílu O2, CO a CO2. Z těchto hodnot se určí přebytek vzduchu. Ze zkušeností vyplývá, že při snížení přebytku vzduchu o jedno procento se účinnost spalovacího zařízení o jedno procento zvýší.

Při měsíčních nákladech na palivo ve výši 15 milionů eur u středně velké elektrárny, tak lze ušetřit až 150 000 eur.
Sustainability-2022-Landingpage-KV-Money&Leaf-2000x1500.jpg

"K tomu je třeba připočítat také úsporu potřebných emisních povolenek. Jejich cena se postupem času stále zvyšuje, což je také politickým záměrem. Jedna emisní povolenka je ekvivalentem jedné tuny CO₂ (t CO₂e)."

Hnědouhelná elektrárna s výkonem 500 MW a ročními emisemi přibližně 3,8 milionu tun CO2 by například v roce 2021 mohla snížením emisí CO2 o 1 % ušetřit přibližně 2 miliony eur.

co2 emission rights
Cost calculation
Cement works

Měření emisí pro optimální spalovací proces

Přesná znalost složek ve spalinách a obsahu přebytku vzduchu ve spalinách jsou základem pro optimální nastavení spalovacího procesu.

S mobilními analyzátory spalin testo 340 a testo 350 okamžitě zjistíte přesnou hodnotu. Flexibilní měření můžete použít i souběžně se stacionárními měřicími systémy, což Vám umožní získat odlišný náhled na hodnoty spalin a rychlou reakci na mimořádné situace.

Jak měření probíhá?

Kompaktní analyzátory spalin testo 340 a testo 350 můžete použít na jakémkoliv místě měření. Jsou vybaveny vhodnými sondami a senzory, umožňují zjistit příslušné hodnoty spalin a jednoduše je zobrazují na přehledném displeji. Typické oblasti použití představují hořáky, průmyslové motory, plynové turbíny, tepelné procesy, elektrárny, ocelárny a cementárny.

Přesvědčte se sami:

Použití testo 340

Použití testo 350

Ušetřete NYNÍ!

Změřte jednou, ušetřete třikrát: Díky optimalizaci procesu na základě analýzy spalin snížíte spotřebu energie, emise a náklady. Jednorázová investice pro trvalé úspory. Zeptejte se našich odborníků ještě dnes na optimální nastavení Vašeho procesu!

testo 340 - analyzátor spalin pro průmysl

Testo 340 je ideální ruční analyzátor pro průmyslovou analýzu spalin. Kompaktní provedení v kombinaci se spolehlivou technikou nabízí maximální mobilitu, např. při mezinárodních servisních zásazích nebo při uvádění spalovacích a energetických zařízení do provozu a pro kontrolní měření.
testo 340

testo 350 – pro nejvyšší požadavky při měření emisí.

Ideální pro profesionální analýzu spalin a průmyslové měření emisí: Analyzátor spalin testo 350 zvládá nejrůznější měřicí a analyzační úkoly, je dlouhodobě působivý díky svému odolnému průmyslovému provedení a je vhodný i pro komplexní záznam dat.
testo 350

JE TO SNADNÉ!

Nemáte čas na složitou výměnu senzorů? Žádný problém! Ukážeme Vám, jak si můžete při každodenní práci sondu snadno vyměnit sami - jednodušší už to nemůže být!

Výměna senzoru testo 340

Výměna senzoru testo 350

Prospekt:Měřte 1x, ušetřete 3x!