Kvalita a efektivnost při řízení technických zařízení

oskytovatelé služeb v technické správě zařízení se musí každý den vypořádat s množstvím úkolů. V tom hraje téměř vždy roli měřicí technika. Testo je pro Vás ideálním partnerem, abyste mohli zajistit, že Váš servisní tým bude mít vždy k dispozici správnou měřicí techniku v plném provozním stavu: umožňujeme Vám soustředit se na své hlavní podnikání díky rozsáhlým službám od kalibrace, přes zapůjčování přístrojů a oprav až po širokou škálu poradenství a zaškolení. Kromě toho neustále pracujeme na zlepšování našich produktů a služeb. Svým inovativním vývojem zajišťuje Testo, aby mohli servisní technici provádět své měřicí úlohy rychle a efektivně. Naše digitální měřicí přístroje, které jsou vybaveny jednotným, intuitivním uživatelským rozhraním, ušetří cenný čas při každém měření. V závislosti na použitém softwaru je nyní možné odesílat naměřená data z aplikací Testo přímo do Vámi používaného softwarového řešení - pouhým stisknutím tlačítka. Hodnoty tak není již třeba zadávat ručně. S měřicí technologií Testo a službami budete do budoucna dobře vybaveni a budete schopni zajistit životně důležitou konkurenční výhodu.

Výzva.

V dnešní době servisní technici ve správě technických zařízení používají často mobilní software pro CAFM (Computer Aided Facility Management) na svých chytrých telefonech, tabletech nebo noteboocích ke zpracování objednávek a k jejich dokumentaci. Naproti tomu se požadovaná měření provádějí obvykle za použití běžné měřicí techniky. Měření se spustí manuálně na měřicím přístroji a parametry potřebné pro měření se do měřicího přístroje zadávají ručně. Výsledky měření a všechny příslušné informace musí být poté přečteny a ručně zapsány s pomocí klávesnice do mobilního softwaru. Servisní technik je často zapíše na papír a později je vkládá do softwaru v kanceláři. Tyto postupy, které jsou v mnoha případech typické, jsou těžkopádné a časově náročné a papírování s nimi spojené může být zdrojem velkých chyb. Kvalita a důslednost zaznamenaných dat závisí nakonec na péči technika, který danou operaci provádí.
application-example-testo-Facility-Management-1-banner1-2000x1125.jpg

Řešení.

application-example-testo-Facility-Management-1-banner3-2000x1500.jpg

S digitálními měřicími přístroji Testo je měření a dokumentování pomocí aplikace mnohem jednodušší. Servisní technik vidí naměřené hodnoty na chytrém telefonu nebo tabletu a může přímo vytvořit zprávu z měření. Jeho práce je výrazně usnadněna tzv. app-to-app, která spojuje Testo App s mobilním softwarem CAFM používaným pro dokumentaci. Výhoda: Výsledky měření se všemi příslušnými informacemi (naměřené hodnoty, datum / čas, grafy, informace o přístroji a neměnné doplňující informace) lze z Testo App přenést do mobilního softwaru CAFM a ihned uložit na správné místo, např. stiskem tlačítka v objednávce zákazníka. Není třeba žádné pracné ruční zadávání. Tyto automatizované procesy ušetří servisním technikům přibližně 5 až 10 minut pracovní doby během jednoho jediného měření. Následná dokumentace je také rychlá a bezchybná, protože všechny údaje a časy měření jsou nyní k dispozici v mobilním softwaru CAFM - žádné další „zdržování“ v kanceláři. Tím se prakticky eliminují chyby při přenosu, neúplná data a případná potřeba nových měření. Zajistí se tak, že jsou výsledky měření úplné a konzistentní bez ohledu na to, který technik je provádí. Touto sníženou pracovní vytížeností můžete zvýšit kvalitu svých služeb a zároveň ušetřit peníze. Pro integraci app-to-app nabízí Testo všem výrobcům specifických aplikací standardizované rozhraní pro přenos dat. Pokud je integrováno výrobcem softwaru, bude tato funkce k dispozici pro Vaše měřicí přístroje Testo. Kontaktujte nás, pokud požadujete integraci do mobilní aplikace, kterou používáte, rádi bychom se obrátili na výrobce softwaru!

For more information about Testo's measuring instruments, apps and services for facility management, please see www.testo.com

Aplikační příklad:

Přehled výhod.

  • Měření a dokumentace bez ručního zadávání nebo poznámek
  • Uzavření zákaznické objednávky na místě s výsledky měření
  • Prevence chyb při přenosu a vynechání některých údajů
  • Zvýšení účinnosti prostřednictvím standardizovaných procesů
  • Úspora 5 až 10 minut při každém měření

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt