Hlavní charakteristiky pro použití chytrých sond

Chytré sondy Testo jsou všestranné a při práci Vám pomohou u nejrůznějších aplikací měření. Vyberte si z 8 různých chytrých sond Testo tu, která bude vyhovovat Vašemu individuálnímu použití. Chytré sondy Testo se dají flexibilně kombinovat a naprosto jednoduše ovládat přes aplikaci Testo Smart App.

Odhalte hlavní charakteristiky chytrých sond Testo

 • Měření tlaku
 • Měření diferenční teploty

Změřit, vyhodnotit a dokumentovat – naprosto jednoduše s chytrými sondami Testo a aplikací testo Smart App!

 

Měření tlaku

Údržba vodovodního a teplovodního potrubí nevyžaduje vždy rozsáhlou zkoušku těsnosti. Často stačí už existující tlak u vodovodního a teplovodního potrubí během krátkého časového období překontrolovat, aby se vyhledala slabá místa. S aplikací testo Smart App a vhodnými sondami provedete měření tlaku u vodovodních a teplovodních potrubí naprosto jednoduše a výsledky měření ještě profesionálně zdokumentujete.


Co je potřeba?

testo Smart Probes Set Anwendungs-Highlight Druckmessung
 • Přístroj pro měření vysokého tlaku testo 549i 
  s přípojkou pro chlazení (7/16" UNF)
   
 • Chytré pouzdro testo 
  (0516 0270)
   
 • Adaptér pro oblast vytápění a sanity
  s podmínkou: 7/16 UNF, vnější závit x 3/8, vnější závit potrubí podle přípojky k odebrání u odborného prodejce
 

 

Zjištění tlaku ve 4 krocích:

 1. Uzavřít potrubí se studenou vodou
   
 2.  Vyšroubovat rohový ventil ze zdi a namontovat připojovací adaptér pro testo 549i 
   
 3.  Propojit pomocí Bluetooth testo 549i s aplikací testo Smart App 
   
 4.  Začít s měřením, aplikace automaticky zobrazuje měřené hodnoty 

Upozornění:
U teplovodních potrubí instalovat a provádět měření na uzavíracím zařízení systému (např na rozdělovači).

 

Diferenční teplota

Měření diferenční teploty je nutné u mnoha aplikací. Například kontroluje se při seřizování otopných systémů rozdíl mezi teplotou topné větve a zpátečky. Také u pohody prostředí v místnostech hraje diferenční teplota důležitou roli. Rozdíl mezi teplotou přiváděného vzduchu a teplotou vzduchu v místnosti stejně jako zjištění diferenční teploty mezi jednotlivými vrstvami vzduchu jsou podle normy DIN ISO 7726 pro pohodu prostředí rozhodující. S aplikací testo Smart App a vhodnými sondami změříte diferenční teplotu v mžiku.


Teplota topné větve a zpátečky
 

testo Smart Probes Set Anwendungs-Highlight Differenztemperatur

Co je potřeba??

 • 2x klešťový teploměr testo 115i 

 • Chytré pouzdro testo
  (0516 0240)
Jak se měří?

 1. Propojit chytré sondy testo s aplikací testo Smart App přes Bluetooth 
 2. Připevnit testo 115i vždy na topnou větev a zpátečku a provést měření 
 3. Aplikace App zobrazí obě hodnoty teploty a diferenční teploty

Teplota přiváděného vzduchu a teplota vzduchu v místnosti

testo Smart Probes Set Anwendungs-Highlight Differenztemperatur

Co je potřeba?

 • 2x termohygrometr testo 605i

  nebo 
   
 • 2x teploměr testo 905i 

 • Chytré pouzdro testo
  (0516 0260)

Jak se měří?

 1. Propojit chytré sondy testo s aplikací testo Smart Probes  přes Bluetooth
 2. Změřit s testo 605i nebo testo 905i pokaždé teplotu přiváděného a odváděného vzduchu
 3. Aplikace zobrazí hodnoty teploty přiváděného vzduchu a vzduchu v místnosti a rovněž jejich rozdíl.

Teplota vzduchu v různých vrstvách

testo Smart Probes Set Anwendungs-Highlight Differenztemperatur

Co je potřeba?

 • 2x termohygrometr testo 605i 

  nebo
   
 • 2x teploměr testo 905i 

 • Chytré pouzdro testo
  (0516 0260)

Jak se měří?

 1. Propojit chytré sondy testo s aplikací testo Smart Probes přes Bluetooth
 2. Změřit pomocí testo 605i nebo testo 905i teplotu ve výšce hlavy a výšce nohou současně
 3. Aplikace zobrazí obě hodnoty teploty a jejich rozdíl.
 

Aplikace testo Smart App pomáhá při dokumentaci naměřených dat:

Přímo po změření zobrazí aplikace testo Smart App zaznamenané naměřené hodnoty - jako hodnoty tabulkově nebo v grafu průběhu.

Co uvidíte v aplikaci testo Smart Probes:

 • Aktuální měřené hodnoty všech připojených chytrých sond
 • Grafické a tabulkové zobrazení průběhu zaznamenaných naměřených hodnot
 • Funkce dynamického zoomu grafického zobrazení průběhu
 • Přehledné znázornění měřených hodnot a intuitivní obsluha přes aplikaci 
 • Menu měření specifická podle aplikace  

Takto se dokumentuje:

 • Dokumentace přímo na místě měření v aplikaci 
 • Vytvoření protokolů měřených dat v PDF, Excel (csv) nebo graficky
 • Možnost odeslání protokolů e-mailem, i bez internetového připojení

Odkaz na stažení aplikace testo Samrt Probes:

Měřicí technika pro srovnatelné aplikace:

testo 871
chytrá sada pro vyhledávání plísně

testo 871 Wärmebildkamera
Více informací
 • Termokamera testo 871 + testo chytrá sonda 605i termohygrometr
 • Rychlé a snadné rozpoznání míst ohrožených plísní v budovách!

testo 872
chytrá sada pro vyhledávání plísně

testo 872 Wärmebildkamera
Více informací
 • Termokamera testo 872 + testo chytrá sonda 605i termohygrometr
 • Odhalte v budovách oblasti ohrožené plísní s chytrou sadou pro vyhledávání plísně testo 872!

testo 922
Sada pro sanitu, vytápění a klima

testo 922 Temperaturmessgerät
Více informací
 • Teploměr pro aplikace v oblasti sanity, vytápění a klima
 • Ideální pro měření diferenční teploty v topenářství, oblasti sanity a v chladicí a klimatizační technice.
 

testo 324
Sada pro plynovody a vodovody

testo 324 Druck- und Leckmengenmessgerät
Více informací
 • Přístroj pro měření tlaku a množství úniku
 • Zkouška vodovodů a plynovodů ve shodě se směrnicemi
 • Zkouška těsnosti, zátěžová zkouška a zkouška použitelnosti

testo 312-4 diferenční tlakoměr v základní sadě

testo 312-4 Differenzdruckmessgerät
Více informací
 • Splnění všech úkolů měření u rozvodů otopných zařízení a vodovodů
 • Sada pro měření tlaku plynu u otopných zařízení

Přehled všech chytrých sond