Termografie ve facility managementu

Úniky, přechodové odpory a další anomálie mají za následek změnu teploty, kterou lze snadno a rychle zobrazit pomocí termografie.

Využitím termokamery lze usnadnit a optimalizovat práce v oblasti facility managementu. Následující příklady Vám ukážou využití termokamery v nejdůležitějších aplikacích pro facility management, abyste mohli Vaši práci provádět ještě efektivněji.

NOVÁ: Termokamera testo 883

pro údržbu

Heating systems and leaks

Kontrola radiátoru
Termogram radiátoru

Pomocí termografie lze velice snadno ověřit stav HVAC zařízení. Anomálie odhalíte jediným pohledem termokamerou:

  • Bezkontaktní lokalizace potrubí otopného systému
  • Rychlé ověření stavu otopného systému
  • Sledování provozu otopného systému

Množství práce a času vynaloženého pro detekci úniků či lokalizace potrubí otopného systému je s využitím termokamer testo redukováno na minimum. Spolu s termokamerami testo odhalíte úniky či potrubní vedení rychle, bezkontaktně a hlavně nedestruktivně, bez nutnosti vybourávat velké oblasti podlah a zdí. Provedení cílených nápravných opatření poté vede k minimálním prostojům a značně nižším celkovým nákladům.

Inspecting electrical plants

Kontrola elektrických zařízení
Termogram rozvaděče

Poškozené elektrické spoje nebo přetížení rozvodných systémů, elektrických rozvaděčů a elektrických motorů může vést k nákladným prostojům nebo dokonce k poškození ze vzniklého požáru. Až 35 % všech požárů v průmyslových závodech lze přičíst značně přehřátým elektrickým součástem. Dojde-li k poškození vodiče, kabelu či pojistky nebo selhávají-li jednotlivé komponenty, zvedá se jejich přechodový odpor, čímž se také generuje neobvyklé množství tepla.

Pravidelné kontroly pomocí termokamery testo napomáhají minimalizovat rizika poruchy. Pomocí termokamery lze rychle a přesně odhalit jak existující závady, tak potenciální zdroje dalších poruch. Další výhodou termografie je ta, že lze měření ve většině případů provádět přímo za provozu.


Energy efficiency of buildings

Termogram budovy
Termogram budovy

S rostoucími náklady na energie nabývá energetická účinnost budov na čím dál větší důležitosti. Infračervené měření pomocí termokamery testo je ideální metodou pro rychlé a spolehlivé odhalení úniků, jejichž příčiny mohou být např.:

  • Tepelné mosty jak u střešních konstrukcí, zdí a balkonů, tak ve výklencích radiátorů
  • Špatně provedená nebo zcela neexistující tepelná izolace
  • Netěsná okna či dveře

Všechny nedostatky fasády budovy jsou přehledně a detailně viditelné na termogramu. Můžete tedy rychle odhalit a vyhodnotit množství energie, které z budovy uniká a názorně předvést odpovědným osobám aktuální situaci.

Energy efficiency of technical systems

Termografie technických systémů
Termogram technických systémů

I u technických systémů roste důležitost energetické účinnosti: spotřeba energie strojů a potrubí ve výrobních závodech je zpravidla mnohem větší, než klimatizačních systémů v rezidenčních budovách. Zkušenosti ukazují, že ve výrobních závodech je stále značný potenciál pro úspory energie, např.:

  • U potrubí pro páru a horkou vodu
  • V chladírnách
  • Při zpracování tepla

Pomocí termokamery testo lze rychle a jednoduše odhalit a prezentovat nalezené problémy, jelikož místa se špatnou (nebo neexistující) tepelnou izolací jsou na termogramu okamžitě zřetelná. Slabiny v zanešených otopných systémech jsou rovněž jasně viditelné a mohou být cíleně odstraněny.