Přesná technologie měření citlivých laboratorních látek

V laboratořích nebo čistých prostorech jste odkázáni na spolehlivé, odolné a velmi přesné měřicí přístroje. Firma Testo nabízí řešení a služby v oblasti měření, které vyhovují právním předpisům a směrnicím ve validovaném a nevalidovaném prostředí.

Všude tam, kde jsou přísné právní předpisy a směrnice, například ISO 9001, GxP, GMP (správná výrobní praxe), GLP (správná laboratorní praxe) nebo také 21 CFR část 11, Vám firma Testo nabízí komplexní řešení pomocí monitorovacího systému teploty testo Saveris.

Testo Saveris V3. Centrální monitoring

saveris-1-laboratory-cz.jpg

Naše kompletní řešení: Systém monitorování prostředí testo Saveris pro farmacii.

 • Komplexní systém zahrnující senzory, software a služby
 • Bezproblémové zaznamenávání a dokumentace všech klimatických veličin relevantních pro audity
 • Splňuje požadavky GxP a 21 CFR part 11

Se systémem monitorování prostředí testo Saveris pro farmacii máte jistotu, že jsou Vaše naměřená data bezpečně zaznamenávána a regulační požadavky spolehlivě splněny.

Laboratorní klima pod kontrolou

Testo Saveris V3. Centrální monitoring

saveris-1-laboratory-cz.jpg

Naše kompletní řešení: Systém monitorování prostředí testo Saveris pro farmacii.

 • Komplexní systém zahrnující senzory, software a služby
 • Bezproblémové zaznamenávání a dokumentace všech klimatických veličin relevantních pro audity
 • Splňuje požadavky GxP a 21 CFR part 11

Se systémem monitorování prostředí testo Saveris pro farmacii máte jistotu, že jsou Vaše naměřená data bezpečně zaznamenávána a regulační požadavky spolehlivě splněny.

Teplota

testo-400-0618-7072-pt100-V4-DE.jpg

Chemický, laboratorní / kosmetický průmysl

Pokud musí být laboratorní měřicí přístroje nebo sondy kalibrovány, je nezbytná maximální přesnost.

Teploměr testo 400 a digitální ponorná / vpichovací sonda jsou zvláště přesné:

 • Systémová přesnost až +/-0,05 °C
 • Rozlišení 0,001 °C
 • Inteligentní koncepce kalibrace se zobrazením nulové chyby

Hodnota pH

testo-206-pH3-application-analysis-002025.JPG

Laboratorní procesy/kosmetický průmysl

Hodnota pH má důležitou indikační funkci. Průběh mnoha chemických a biochemických reakcí závisí bezprostředně na hodnotě pH.

Měřicí přístroj testo 206-pH3 lze použít flexibilně:

 • Možnost připojení externí sondy pH
 • Automatické rozpoznání konečné hodnoty
 • Robustní a vodotěsný díky ochrannému pouzdru TopSafe (IP68)

Univerzální

testo-400-0635-1052-Fume-cupboard-probe-fixed-cable-V2-DE.jpg

Laboratoře a čisté prostory

Sondy pro laboratorní digestoře, vrtulkové sondy pro měření laminárního proudění, vlhkostní sondy s přesností < 1 %.

Přístroj testo 400 zaznamenává a dokumentuje ty nejmenší hodnoty s vysokou přesností: 

 • Velmi přesné digitální sondy
 • Intuitivní menu měření uložená v přístroji
 • Inteligentní koncepce kalibrací
 • Funkce nastavení až 6 měřicích bodů pro zobrazení nulové chyby
 

Teplota povrchu a jádra

testo-104-IR-application-temperature-003501.jpg

Odolnost vůči prachu a vodě

Podle aktuálních hygienických předpisů je v mnoha laboratorních aplikacích povinná prachotěsnost a odolnost vůči proudící vodě (třída krytí IP 65).

 • Měření teploty povrchu a jádra
 • Infračervený měřicí přístroj s 2-bodovým laserovým označením místa měření a optikou 10:1
 • Robustní a praktický: stabilní vyklápěcí kloub, vodotěsné pouzdro (IP65)

Teplota vzduchu a vlhkost

anwendungsbild-testo-608-labor.jpg

Prostorové klima

V laboratořích musí být zkontrolována teplota vzduchu a relativní vlhkost vzduchu, aby byly dodrženy nezbytné mezní hodnoty.

Termohygrometr testo 608-H1 splňuje všechny požadavky DIN EN ISO 7726:

 • Nejistota měření max. +/- 2 % rv
 • Průběžné měření a zobrazení teploty a relativní vlhkosti
 • Výpočet a zobrazení rosného bodu

Sledování teploty

testo-184H1-application-stationary-measurement-004509.jpg

Přeprava

Při přepravě laboratorních látek je třeba dodržovat hraniční hodnoty teploty a vlhkosti, aby se zabránilo nevratným změnám účinných látek.

Transportní záznamník dat testo 184 pro každou aplikace při přepravě:

 • Sledování teploty během přepravy s neomezenou dobou použití
 • Vše v jednom: konfigurační soubor, naměřená data v PDF, kalibrační certifikát & návod k obsluze
 • Vytvoření zprávy ve formátu PDF ihned po připojení počítače
 

Měřicí technika pro čisté prostory

Cleanroom-Page_1-Teaser-1-Temperatur&Feuchte.png
Čisté prostory vyžadují přesné metody měření, aby mohly být kvalifikovány podle svých oblastí použití a požadavků na kvalitu

Full-Service pro Vaši laboratoř

Testo s.r.o. Vám zajistí prvotřídní laboratorní kvalitu

 • Kvalifikace & rekvalifikace
 • Kalibrace měřicích přístrojů & validace
 • Školení & trénink Vašich zaměstnanců

Sondy na míru

Neodpovídají naše standardní sondy Vašim požadavkům? Vyvineme pro Vás sondy na míru:

 • Měřicí rozsah & přesnost
 • Délka trubice sondy
 • Připojovací kabel