Výskum a vývoj

V oblasti výskumu a vývoja môže byť termografia veľmi užitočná.

Pomocou termokamery možno ľahko a spoľahlivo analyzovať a dokumentovať teploty a teplotné profily zložitých procesov.

Optimalizácia možno byť teda vykonaná v akejkoľvek fáze vývoja, čo je najmä užitočné u teplotne náročných úloh.

Analýza a optimalizácia

Thermographic recording of circuit boards
Thermal image of a circuit board

V oblasti výskumu a vývoja sú termokamery využívané pre cielenú analýzu distribúcie tepla, napr. na doskách plošných spojov. Elektronické súčiastky na doskách plošných spojov sú stále menšie a menšie a ich umiestnenie je viac kompaktné - čím sa zvyšujú nároky na odvod tepla. Na účely optimalizácie je potom úplne logické využiť termografiu na inšpekciu distribúcie tepla, pretože dané korelácie je možné vyhodnotiť rýchlo a jednoducho pomocou termogramov. Ďalej je potom možné overiť, ak pôjde súčiastky prevádzkovať za daných teplotných špecifikácií.

Termografické analýza procesov

Thermal image LED
Thermal image LED

Ak potrebujete overiť časový priebeh, ako napr. zahriatie a ochladenie LED diód, a nie len ich tepelnú distribúciu v konkrétnom časovom okamihu, potom sú termokamery s plne rádiometrickými záznamom merania tou ideálnou voľbou. Tieto kamery sú schopné zaznamenať sekvencie termogramov. Všetky namerané hodnoty teploty sú dostupné v každý okamih procese záznamu merania a je možné ich spätne analyzovať.

Tepelné oddelenie

Thermal image insulation
Thermal image insulation

Vo veľkých zostavách sú súčasti, ktoré sa výrazne zahrievajú často umiestnené v blízkosti iných, tepelne citlivých súčastí. Aby medzi týmito súčasťami nedochádzalo k prenosu tepla, je nutné vykonať buďtepelné oddelenie jednotlivých súčastí alebo celej oblasti. Pomocou termokamery je potom meraná distribúcia tepla a možno ju detailne analyzovať pomocou PC softvéru. Ak nie je možné vykonať tepelné oddelenie, musí sa zaviesť chladenie. Aj tu Vám termokamera môže pomôcť: či už pri hľadaní príčiny či riešenie daného problému.

Stanovenie správnej úrovne izolácie

V oblasti výskumu a vývoja možno využiť rôzne izolačné materiály pre tepelné oddelenie súčastí. Pre správnu konfiguráciu izolácie sú realizované odlišné prevádzkové scenáre s využitím rôznych izolačných materiálov a množstva izolácie a všetko je Termografický zaznamenané. Tieto série meraní možné následne presne analyzovať. Táto metóda je výhodná pre optimalizáciu izolácie, aby sa predišlo zbytočným nákladom v neskoršej fáze vývoja.

Vývoj mechanických súčastí

Thermographic imaging of mechanical components
Thermal image mechanical component

V oblasti výskumu a vývoja mechanických súčastí alebo celých sústav je generácia tepla (napr. Vplyvom trenia) a jeho rozptýlenie vnútri sústavy alebo súčasťou veľmi vysoko na zozname požiadaviek.

Ostatné súčasti môžu byť negatívne ovplyvnené teplom vychádzajúcim z mechanických súčastí.

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt