Údržba elektroinštalácií

Termokamery pomáhajú vyhodnotiť teplotný stav napäťových systémov všetkých úrovní. Možno napríklad rozpoznať elektrické súčasti alebo spoje, ktoré vykazujú teplotné anomálie a vykonať včasné opatrenia.

Tým sa predíde nebezpečenstvu vzniku požiaru a prípadnému nákladnému odstavenie prevádzky.

Chceli by ste poradiť?

Použite náš online konfigurátor termokamier, aby ste našli perfektnú termokameru pre vašu aplikáciu a požiadavky. Môžete začať hneď!

Nízke napätie

Rozvádzače

V elektroinštaláciách či elektrickom vedení sú zvýšené teploty vždy znamením preťaženia, hroziacej poruchy alebo existujúcej závady. Termografia je užitočná predovšetkým pri údržbe rozvádzačov, pretože meranie je možné vykonať bezkontaktne a z bezpečnej vzdialenosti. Pomocou termokamery možno spoľahlivo detegovať teplotné anomálie a zaviesť príslušné bezpečnostné opatrenia.

Elektrické súčasti

V prípade elektrických súčastí je tiež dôležité teplotné rozloženie vnútri súčastí samotných, rovnako tak ako u ich prípojok či prívodov. Zmena teploty počas údržby môže indikovať pracovný stav alebo tiež možnú poruchu.

Thermal image switch cabinet

Technológia SiteRecognition

Technológia SiteRecognition umožňuje efektívne a spoľahlivé prevedenie inšpekcií mnohých rozvádzačov za sebou. Termokamera je schopná rozoznať príslušné miesto merania (rozvádzač) a automaticky uložiť nasnímané termogramy do príslušnej zložky. Je teda možné vykonať rýchlu a efektívnu inšpekciu mnohých rozvádzačov naraz a potom výsledky pohodlne analyzovať v PC.

Stredné napätie

Transformers
Thermal image of transformers

Transformátory

V závislosti od typu izolácie možno vykonať kontrolu prívodov, jadier alebo izolácií súčasťou stredne napäťových zariadení, ako sú napr. Transformátory, z hľadiska teplotných anomálií.Vysoké napätie

Overhead power line
Thermal image of an overhead power line

Prehriate elektrického vedenia

Elektrické spoje a izolácia vedenia veľmi vysokého napätia možno u stožiarov elektrického vedenia alebo u vysokonapäťových systémov kontrolovať z hľadiska údržby. Tieto miesta sú spravidla ťažko prístupné. Väčšinu možno však pohodlne zmerať z bezpečnej vzdialenosti pomocou termokamery s objektívom s dostatočne vysokým rozlíšením, či už zo zeme alebo ešte lepšie, z helikoptéry.

Praktická príručka: Termografia v preventívnej údržbe

Thermal imager guide

Ďalšie informácie o tom, ako môžete:

  • Optimalizovať procesy
  • Znížiť náklady

Video: Údržba elektrických zariadení

Elektroinštalácie, stýkače a ističe: Termokamery v elektrickej údržbe

Podívejte se sami: podívejte se, jak snadné je najít tepelné nepravidelnosti v rozvaděčích a elektrických zařízení.

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt