Plne rádiometrické videomeranie

Plne rádiometrickými videomeraním je možné jednoducho a pohodlne merať tepelné procesy a snímať teplotný vývoj v čase. Možno tak tieto procesy názorne analyzovať a optimalizovať.

Plne rádiometrické video - čo to je?

application-video.jpg

Plne rádiometrickým videomeraním môžete snímať, efektívne dokumentovať a analyzovať teplotné priebehy v reálnom čase. Termokamera Testo, ktorá plne rádiometrické videonahrávky vykonáva, sa obsluhuje cez program IRSoft a všetky dáta termálneho meranie procesov sa bezpečne ukladajú v počítači. Ku každému časovému bodu všetky merané teplotné body, všetky dáta termografickej videonahrávky sa cez rozhranie USB 2.0 pretiahnu priamo do počítača a tam je možné ju v každom ľubovoľnom bode zastaviť a analyzovať. V každom okamihu sú k dispozícií všetky namerané teplotné body každého pixelu. Možno tak presne vyhodnotiť teplotný vývoj.


Funkcie plne rádiometrického videa

application-video-function.jpg
  • Záznam plne rádiometrických videozáznamov v reálnom čase s až 25 Hz
  • Funkcia momentky (Snapshot): ukladanie jednotlivých snímok
  • Funkcia záznamníka: ukladanie sekvencií s definovaným časovým intervalom (3 sekundy - 1 hodina) pre analýzu dlho prebiehajúcich teplotných procesov (až 24 hodín).
  • Možnosť až 15 meraných bodov a až 5 profilových kriviek
  • Export nameraných dát v rôznych formátoch (napríklad. Xls pre namerané dáta alebo. Mpeg-1 pre videa)

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt