Asistent panoramatického snímku

Prehľadná analýza plášťov budov

Termografické snímanie veľkých objektov termokamerou z malej vzdialenosti je často komplikované. Tu pomáha asistent panoramatického záberu Testo. Pre jednoduchú analýzu jednoducho vytvorí z viac jednotlivých snímok jeden celkový pohľad.


Panoramatický termosnímok veľkej budovy

Snímanie veľkých budov termokamerou kladie na užívateľa zvláštne požiadavky. Priestorové obmedzenia múrmi, ulicami alebo bezpečnostnými zónami susedných objektov môžu spôsobiť, že zobrazenie meraného objektu iba jediným záberom nie je možné. Potrebný prehľad tu pomôžu získať termokamery Testo. Asistent panoramatického snímku spojí viac záberov plášťa budovy z malej vzdialenosti do jedného termogramu. Pri záverečnej analýze sa tak dajú rozpoznať prehľadne a veľmi detailne teplotné nerovnomernosti na celom plášti budovy.Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt