Meracia technika pre údržbu tepelných čerpadiel s chladivom

Tepelné čerpadlá pod kontrolou: od uvedenia do prevádzky, nastavenie a reguláciu až po servis a údržbu

Pre spoľahlivé poskytovanie stáleho tepla tepelnými čerpadlami a pre správnu vykurovaciu krivku musí byť vykonávaná dôkladná kontrola pomocou vhodnej meracej techniky pri pravidelnej údržbe a bežnom servise. Ročný servis sa odporúča aj pre všetky tepelné čerpadlá s chladivom. Tým sa zaistí efektívna prevádzka a úspora nákladov Vašich zákazníkov.

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt

Nastavenie a regulácia
tepelných čerpadiel

Servicing heat pump

So sadou smart sondy testo pre chladenie skontrolujete všetky parametre presne a rýchlejšie určíte podchladenie a prehriatie v tepelnom čerpadle.

 • Nízke straty chladiva vďaka bezhadicovej inštalácii
 • Priame zobrazenie kondenzačnej a vyparovacej teploty
 • Analýza a prenos nameraných dát pomocou aplikácie

 

 

Analýza a prenos nameraných dát pomocou aplikácie

Heat pump, heating curve, refrigerant

Prevedenie rýchleho a spoľahlivého servisu chladiacich systémov pomocou digitálneho meracieho prístroja. Aplikácia testo Refrigeration zabezpečuje v tejto oblasti väčšie pohodlie pri uvádzaní do prevádzky, údržbe a servisu.

 • Poskytovanie okamžitého merania s vyššiou presnosťou
 • Zaistenie tesnosti chladiacich systémov
 • Testovanie a optimalizácia efektívnosti systému

 

 


Vakuácia tepelného čerpadla

Evacuating heat pump

Spoločnosť Testo Vás podporuje správnou vakuáciou tepelného čerpadla pred uvedením do prevádzky pomocou veľmi presných zariadení pre meranie vákua.

 • Spoľahlivé monitorovanie absolútneho tlaku
 • Monitorovanie nameraných hodnôt pomocou aplikácie
 • Meranie tlaku a automatický výpočet teploty odparovanej vody

 

Hľadanie netesností

Measuring instruments leakage heat pump

Netesnosti tepelných čerpadiel vedú k vážnemu poškodeniu systémov a životného prostredia. Pomocou detektorov úniku testo detekujet všetky bežné chladivá a aj tie najmenšie netesnosti.

 • Vysoká citlivosť podľa normy EN 14624
 • Detekcia bežných chladív
 • Alarm v prípade úniku

 

Skúšky elektrických zariadení

Electrics heat pump

Či už sa jedná o multimetre, kliešťové multimetre alebo skúšačky napätia - počítajte s výkonom, jednoduchou aplikáciou a maximálnou spoľahlivosťou pri meraní elektrických veličín.

 • Kliešťové multimetre s jedinečným kliešťovým mechanizmom a s Bluetooth pripojením
 • Digitálne multimetre s automatickým nastavením rozsahu merania
 • Skúšačky napätia, ktoré merajú aj prúd