Nastavenie vyvážených ventilačných systémov - pomocou technológií Testo

Lepšia izolácia budov s čoraz viac zateplenými múrmi vedie k zvyšovaniu vlhkosti a zápachov, ktoré už nie sú schopné prenikať von. K tomu prispieva aj skutočnosť, že čerstvý vzduch nemôže bez obmedzenia prenikať do domu. Pre takéto prípady sú vhodné systémy pre riadené vetranie: Tieto podporné vzduchotechnické systémy zaisťujú výmenu vzduchu privádzaním čerstvého vzduchu do miestností a odvodom už použitého vzduchu, znečisťujúcich látok a zápachu preč. To zvyšuje pohodu a zabraňuje poškodenie spôsobeným vlhkosťou a plesňou:

Praktický průvodce: Měřicí úkoly u ventilačních systémů pro bytové prostory

Údržba vnútornej ventilácie - spôsob prevedenia

Meracie prístroje a sondy na meranie vnútornej klímy od spoločnosti Testo Vás podporujú vo všetkých fázach vyvažovania ventilačných systémov: Od plánovania cez optimálne nastavenia až po pravidelné monitorovanie výkonu - intuitívne, presne a s ohľadom na právne požiadavky. Technológiu merania vnútornej klímy od spoločnosti Testo môžete použiť nielen pre centralizované, ale aj pre decentralizované vzduchotechnické systémy.

Stanovenie objemového prietoku a množstva vzduchu v potrubí;

Indoor ventilation maintenance

S přístrojem testo 440 a vhodnou sondou se žhaveným drátkem nebo vrtulkovou sondou stanovíte objemový průtok v potrubí rychle a přesně.

  • Správné uvedení do provozu a servis vzduchotechnického systému
  • Zajištění efektivního provozu

Ukládání naměřených dat a jejich export do zprávy o uvedení do provozu
 

Testování výměny vzduchu
na vyústkách

Adjusting indoor ventilation

S testo 440, vrtulkovou sondou (Ø 100 mm) a odpovídající sadou usměrňovače proudění testovent 417 určíte objemový průtok u přívodních nebo odvětracích ventilačních vyústkách jednoduše a bez chyb.

  • Zaručení odstranění zatížení místnosti
  • Zajištění dostatečného přívodu čerstvého vzduchu a ventilace
  • Zamezení tvorby průvanu a tvorbě hluku

 

Měření vlhkosti a teploty
v místnostech

Air exchange rate

Pomocí testo 440 a vhodné vlhkostní/teplotní sondy okamžitě zaznamenáte vlhkost a teplotu vzduchu v místnosti.

  • Zajištění zdravého vnitřního klimatu
  • Zabránění poškození způsobených plísní
  • Ochrana materiálu budovy

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt