Meracia technika pre klimatizácie a ventilácie

Dobrá pracovná klíma je dnes, prinajmenšom technickou samozrejmosťou vo väčšine podnikov -  na moderných pracoviskách sú vykonné ventilačné a klimatizačné zariadenia. Dôležité však je, aby boli tieto zariadenia stále optimálne nastavené a udržované.

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt

Meranie v kanále

Adjustment of ventilation systems

Udržovanie prúdenia vzduchu vo ventilačnom kanále má rozhodnujúci význam pre funkciu ventilačného a klimatizačného zariadenia.

  • Presné snívamie prúdenia vzduchu vo ventilačnom kanále
  • Zaistenie odvodu tepelnej záťaže z miestnosti (záťažové teplo, záťažový chlad a záťažové látky)

Meranie na výustkách

Air outlets

Každý vstup a výstup kanálu musí mať len taký objemový prietok, ktorý je podľa výpočtov základným predpokladom pre efektívne pracujúci systém.

  • Spoľahlivé meranie objemového prietoku podľa DIN EN 16211

 

 


Meranie na filtroch

0560-0510-07.jpg

Klimatizačné zariadenia sú opatrené filtrami, ktoré bránia vnikaniu nečistôt z vonkajšieho vzduchu do vzduchu v priestore.

  • Kontrola filtrov pravidelným meraním diferenčného tlaku
  • Ak je tlak veľmi vysoký, je filter znečistený a musí sa vymeniť.

 

Vyvážené větrací systémy

Measurement technology for balanced ventilation systems

Přístroje a sondy pro měření vnitřního klimatu od společnosti Testo vás podpoří ve všech fázích BVS: Od fáze plánování přes optimální nastavení až po pravidelné sledování výkonu - intuitivně, přesně a s ohledem na právní předpisy.

  • Měření přiváděného vzduchu
  • Kontrola odtahových otvorů v koupelnách a kuchyních
  • Kontrola vlhkosti a teploty v interiéru