Monitorovanie teploty pri preprave

Stále viac potravín urazí na ceste od výrobcu k spotrebiteľovi čoraz dlhšiu cestu. Je jedno či sa jedná o hlboko zmrazené potraviny alebo poľnohospodárske produkty ako je zelenina, ryby, mäso, mliečne výrobky alebo káva - zákazníci očakávajú neustále čerstvé a kvalitatívne bezchybný tovar.

Aby bolo toto možné zaručiť, ste odkázaní na priebežné sledovanie a dokumentáciu teploty a vlhkosti pri preprave potravín podľa HACCP a DIN EN 12830. Pomôžu Vám pritom záznamníky dát testo 184.

Teplotný datalloger testo 184 T3

Vaše výhody

  • Záznamníky dát testo 184 majú medzinárodný certifikát HACCP International.
  • Jednoduchá a rýchla konfigurácia cez USB - nie je potrebný žiadny softvér.
  • Jasná identifikácia narušenia hraničných hodnôt cez LED diódy a displej.
  • Veľmi jednoduché vyhodnotenie pomocou automaticky vygenerované správy v PDF.
  • Dodávka so sledovateľným kalibračným certifikátom podľa ISO 17025, ktorý záznamník obsahuje vo formáte PDF.
Jasné zobrazenie alarmov
Jasné zobrazenie alarmov
Stačí jediný pohľad na displej alebo na LED indikáciu, aby ste zistili, či boli dodržané hraničné hodnoty počas prepravy alebo nie. 
Jednoduchá obsluha
Jednoduchá obsluha
Obsluha testo 184 je veľmi intuitívna, prístroj môžete obsluhovať bez školenia alebo bez predchádzajúcich znalostí. Tlačidlo "Štart" spustí záznam a tlačidlo "Stop" ho ukončí. 
Rýchla konfigurácia
Rýchla konfigurácia
Každé testo 184 má v sebe uložený svoj konfiguračný súbor, konfigurácia je teda veľmi jednoduchá a nie je vyžadovaná žiadna dodatočná inštalácia softvéru, užívateľské rozhranie ani dodatočné náklady. 

Pohodlné vyčítanie
Pohodlné vyčítanie
Okamžite po pripojení testo 184 k PC pomocou USB sa vytvorí automatická PDF správa obsahujúca namerané hodnoty. Ideálne pre dlhodobú archiváciu nameraných dát. 
Softwarovo bezpečné
Softwarovo bezpečné
Záznamník testo 184 pracuje bezpečne bez nutnosti inštalácie dodatočného softvéru alebo nutnosti sťahovania ďalších súborov, vyhnete sa teda možným problémom s Vaším firewallom alebo antivírusovým programom. 
Vyčítanie/tlak na mieste
Vyčítanie/tlak na mieste
Všetky záznamníky testo 184 je možné na mieste vyčítať pomocou zariadenia Android vybaveným NFC čítačkou. Prenos dát zo záznamníka do tlačiarne Testo prebieha tiež bezdrôtovo pomocou čítačky NFC.