Profesionálna detekcia nebezpečenstva výskytu plesní s meracou technikou od Testo

Korektné znázornenie nebezpečenstva výskytu plesne je v diagnostike budov nanajvýš dôležité. Zlá analýza alebo dokonca žiadna analýza často vedie k štrukturálnemu poškodeniu budovy a vážnym následkom.

Aby bolo možné vyhnúť sa výskytu plesne, musia sa rizikové oblasti znázorniť čo najpresnejšie.

Spolu s termokamerou a rádiovou vlhkostnou sondou Testo môžete toto meranie vykonať profesionálne, jednoducho a hlavne spoľahlivo.

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt

Výzva

Mould growth in a corner
  • Pleseň sa môže vyskytnúť kdekoľvek, kde je prílišná vlhkosť (napr. Na stenách alebo na strope)
  • Príčiny výskytu plesne môže byť nedostatočná ventilácia miestnosti, teplotné mosty alebo príliš vlhký vzduch v okolí
  • Mnoho rizikových oblastí výskytu nemožno identifikovať voľným okom a je možné ich odhaliť iba za použitia profesionálnej meracej techniky

 

Riešenie

How to measure mould danger
  • Termokamera spolu s rádiovou vlhkostnou sondou presne zobrazí rizikové miesta
  • Pri použití oboch prístrojov zároveň možno tiež určiť relatívnu vlhkosť povrchov
  • Miesta s nebezpečenstvom výskytu plesne sú na displeji termokamery jasne a intuitívne znázornené vo farbách semaforu

Sady pre diagnostiku budov

Practical complete set
  • Sada obsahuje: termokameru testo 885-2 alebo 875-2i, vr. rádiovej vlhkostnej sondy a transportného kufra
  • Máte k dispozícii perfektnú kvalitu zobrazenej snímky a technológiu SuperResolution pre ešte detailnejšie zobrazenie
  • Sada tiež obsahuje analyzačný softvér IRSoft pre profesionálne spracovanie teplotných snímok, analýzu nameraných dát a vytvorenie protokolov merania

 


Vyberte si svoju termokameru a objednajte si celú sadu meraní

ermokamera testo 871 v sade, vr. rádiového modulu Bluetooth / WLAN, USB kábla, sieťového zdroja, akumulátora Li-ion, testo ε-markerov (3 ks), návodu na obsluhu, krátkeho návodu, kalibračného protokolu z výroby, rádiovej vlhkostnej sondy a transportného kufra.

Termokamera testo 872 v sade, vr. rádiového modulu Bluetooth / WLAN, USB kábla, sieťového zdroja, akumulátora Li-ion, testo ε-markerov (3 ks), návodu na obsluhu, krátkeho návodu, kalibračného protokolu z výroby, rádiovej vlhkostnej sondy a transportného kufra.

Termokamera testo 885-2 (vr. Analyzačného softvéru IRSoft, SD karty, USB kábla, popruhu, handričky na šošovku, sieťového zdroja, Li-ion akumulátora, slúchadlá, puzdrá, adaptéra), rádiová vlhkostná sonda a transportný kufor.

Video: Stavební termografie s termokamerou testo 872