Kontrola a zabezpečenie kvality

Zlá kvalita produktov alebo narušenie výrobného procesu môžu mať ďalekosiahle finančné dôsledky pre každú spoločnosť.

K minimalizácii týchto rizík odporúčame využiť termografiu pre zabezpečenie kvality produktov a kontrolu procesov - zakúpením termokamery od spoločnosti Testo.

S termokamerou od Testo zaručíte, že bude Vaša riadenie výroby v bezpečných rukách. Naše termokamery umožňujú bezkontaktné infračervené merania, ktoré detekuje teplotný anomálie a umožní Vám optimalizovať Vaše výrobné procesy.

Za pomoci termokamery možno spoľahlivo dosiahnuť efektívneho monitorovanie kvality produktov vo výrobnom procese.

Kontrola kvality

Výroba plastových súčastí

Thermal image diecast plastic component

Termokamery Testo sú využívané pre cielené sledovanie procesov chladenia pri vývoji a výrobe súčastí z liateho plastu. Ak sú odliatky chladené nepravidelne, nevytvorí sa jednotná hustota materiálu. To vedie k zníženej pevnosti súčasti a zlej montáži. Pomocou termografie možno pohodlne sledovať a dokumentovať proces chladenia. To umožňuje detekovať problematické časti výrobného procesu v rannej fáze vývoja a ihneď vykonať nápravu.

Viac spoľahlivosti vo Vašej kvalite a riadenia výroby


Termokamery Testo poskytujú presnú situačnú analýzu, čím podporuje riadenie výrobných procesov a zabezpečenie kvality. Nielen, že sú schopné detekovať cudzie telesá vo výrobných procesoch, ale tiež ponúkajú rýchlu bezkontaktnú detekciu anomálií v teplotnom rozložení Súčastí. Sústavná kontrola: termografie.

Zabezpečenie kvality

Sledovanie vstrekovanie a odlievanie foriem

Application image thermography: quality assurance
Thermal image quality assurance

Termokamera môže byť použitá pre sledovanie foriem pre nehomogénne rozloženie teploty. Možno tiež detekovať tzv. "Teplotné hniezda" a kritické teploty. Využitím termografie v tejto oblasti sa docieli zvýšenie kvality odliatkov a redukcie odpadu.

Sledovanie výrobných procesov

Výrobné procesy, ako sú napr. Valcovanie, ohýbanie alebo ťahanie, je možné sledovať a optimalizovať s ohľadom na výslednú kvalitu materiálu. Pomocou termokamery je možné sledovať a optimalizovať maximálnu generovanú teplotu alebo vytvoriť profily teploty a chladenie. Vďaka termografií možno teda ľahko vylúčiť akékoľvek zmeny v kvalite materiálu.

Kontrola kvality produktu


Odhalenie defektov u odliatkov alebo polotovarov ako sú napr. praskliny pod. Vplyvom teplotných rozdielov počas procesu chladenia. Pomocou termografie možno tiež určiť opotrebenie nástrojov na odlievanie či foriem.

Spoľahlivé bezkontaktné zabezpečenie kvality

Thermal image process assurance
Application image thermography: quality assurance

Termokamery Testo poskytujú presnú situačnú analýzu, čím podporujú riadenie výrobných procesov a zabezpečenie kvality. Jeden pohľad na termogram umožní rýchlu a bezkontaktnú detekciu anomálií v teplotnom rozložení ssúčastí a cudzích telies vo výrobných procesoch.

Kontrola výroby sklenených fliaš


Či už sa jedná o výrobu sklenených fliaš, keramiky alebo dlaždíc: kdekoľvek sú spracovávané horúce materiály, tam môže trpieť kvalita produktu, ak nie sú stroje a dopravníkové pásy dostatočne vyhrievané. Termokamery Testo Vám umožňujú zmerať presné teploty bezkontaktne z bezpečnej vzdialenosti.

Termokamery testo 885 a testo 890 s teplotným rozlíšením <30 mK meria až do 650 ° C (voliteľne až do 1200

NOVÁ: Termokamera testo 883

pro údržbu