Služby: Kompetentný partner po celom svete.

Náš špeciálny servisný tím GXP s viac ako 130 vyškolenými zamestnancami Vás prevedie vo všetkých procesných krokoch - od plánovania, dokumentácie, kvalifikácie systému a validácie softvéru až po servis a podporu. Vaše potreby sú vždy v centre našej pozornosti.

V spolupráci s vami definujeme koncepciu služieb na mieru vo všetkých fázach projektu. Počas prevádzky sa na nás môžete spoľahnúť. Postaráme sa o Váš systém a jeho údržbu, kalibráciu a validáciu.

  Basic Care Premium Care Peace of Mind
Project management
Installation and commissioning
Site Acceptance Test
Operator training
Hotline* 8/5* 8/5* 8/5*
Software update** including operator training if required
Calibration  
Thermal mapping  
Hardware and software validation services  
Recalibration    
Revalidation services    
Periodic mapping    
Exchange instruments    
Base Backup, SQL database***    

 

* Voliteľná dohoda o úrovni poskytovaných služieb (SLA) na vyžiadanie

** Aktualizácia sa týka softvérovej aplikácie testo Saveris PC, súvisiacich modulov, nástrojov, firmwaru súčasťou a služieb. Zmeny oproti príslušnej poslednej verzii sú zdokumentované v changelogu.

*** Osobitné údržbové opatrenia v rámci plánovaného okna údržby:

Podpora zálohovania a obnovy pre Bázu a SQL databázy, obnovenie po havárii, výmena jednotlivých komponentov, vyvarovanie sa dátovým nedostatkom.

 

Testo s.r.o. - váš partner pre kalibráciu, kvalifikáciu a preverenie

S testo solution Pharma si môžete vybrať z troch balíčkov služieb na mieru:

BASIC CARE
Kompletná podpora pri inštalácii a riadenia projektov.

PREMIUM CARE

Zahŕňa aktualizáciu softvéru, služby overenia, tepelné mapovanie a kalibráciu.

PEACE OF MIND
Dopĺňa prémiový balíček o ďalšie služby, ako je zákaznícka podpora 24/7, pravidelné kalibračné, validačné a mapovacie služby, bezplatné náhradné prístroje a ďalšie bezpečnostné a databázové funkcie.

testo Saveris Pharma temperature monitoring
testo Saveris Pharma temperature monitoring
testo Saveris Pharma temperature monitoring
testo Saveris Pharma temperature monitoring