Záznamníky UV žiarenie - prístroje pre rôzne oblasti použitia

Záznamníky UV žiarenia sú schopné zaznamenávať svetelné zaťaženie v určitých oblastiach a umožňovať týmto spôsobom jednoduchú kontrolu. Existujú absolútne rôzne produkty, alebo tiež tovary, ktoré môžu byť negatívne, alebo pozitívne ovplyvňované svetlom. Záznamník UV žiarenia spozná, kedy sa dosiahnú určité hraničné hodnoty. Aké hraničné hodnoty to sú, stanovíte Vy.

Máte možnosť prístroj nastaviť. Vďaka trvalej kontrole svetelných vplyvov rýchlo spoznáte, keď vzniknú zmeny. To Vám umožní potrebnú reakciu, aby ste produkty ochránili. Mnoho záznamníkov UV žiarenia je schopné merať aj ďalšie dáta, ako vlhkosť, alebo teplotu.

UV data logger

Tipy na kúpu záznamník UV žiarenia:

 • Venujte pozornosť integrovaným senzorom
 • Stavte na efektívne ukladanie dát
 • Rádiové prístroje vedia namerané dáta rýchlo prenášať

 

Prístroje na meranie a zaznamenávanie UV žiarenia

S integrovanými senzormi.

UV data logger testo 160 THL

Pre UV žiarenie a intenzitu osvetlenia, teplotu a vlhkosť vzduchu.

S pripojiteľnými a integrovanými senzormi.

UV and lux data logger testo 160 THE
Two connections for UV radiation, lux, as well as integrated temperature and humidity sensor.

S pripojiteľnými sondami.

UV, lux data logger testo 160 E
Ideálne pre vitríny: dva konektory pre UV žiarenie, intenzitu osvetlenia, teplôt a vlhkosť vzduchu.

Pripojiteľné sondy pre UV žiarenie a intenzitu osvetlenia

UV and lux probe for testo 160 data loggers
Pripojiteľné k testo 160 THE a testo 160 E na sledovanie objektov citlivých na svetlo.

Použitie pre Váš záznamník UV žiarenia.

UV data logger for climate monitoring in display cabinets

Zaznamenávanie UV žiarenia - kedy to má zmysel?

Otázka, či potrebujete záznamník UV žiarenie, závisí na tom, čo by ste chceli pred žiarením chrániť, alebo aký vplyv môže na Vaše produkty mať svetlo. Záznamníky pre svetlo sa zvlášť často používajú, keď ide o výstavy, a špeciálne exponáty, alebo sú v hre archiválie.

Ak napríklad vystavíte vo vitríne exponáty, môže byť potrebné sledovať klímu vo vitríne. V tomto prípade má zmysel kombinovať záznamník UV žiarenie so záznamníkom teploty a vlhkosti vzduchu. Papier, keď dosiahne určitý vek, tak napríklad citlivo reaguje na svetlo, vlhkosť a tiež na UV žiarenie. Zmeny vo vitríne sa preto môžu postarať o škody na papieri.

To platí aj pre ostatné exponáty. Obrazy, alebo sochy a rezbárske diela sú odkázané na to, aby v mieste expozície panovali klimaticky primerané podmienky. Aj keď tieto podmienky vytvoríte, tiež môžu existovať vplyvy, ktoré sa postarajú o zmeny. Záznamník svetla tieto zmeny zaznamenáva, a je schopný vyslať alarm, keď zmeny prekročia určité oblasti. Práve preto sa v oblasti múzeí často používajú záznamníky UV žiarenie. Avšak aj vo výrobe, alebo skladovaní, a tiež v logistike môže byť nutné pozorovať kombináciu svetla, teploty a vlhkosti, aby bolo možné zaručiť kvalitu výrobkov. Preto môže mať svoj zmysel záznamník intenzity osvetlenia v kombinácii s ďalšími meracími prístrojmi.
Doplňujúce prístroje pre sledovanie klímy:

 • Záznamník otrasov
 • Záznamník CO₂
 • Záznamník CO
 • Záznamník UV žiarenia
 • Záznamník teploty
 • Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu
 • Záznamník tlaku
Lux data logger for the surveillance of sculptures

Záznamník intenzity osvetlenia, ako súčasť systému monitorovania dát

Máte zodpovednosť za to, že sa musí dodržiavať kontrola rôznych parametrov v rámci určitej oblasti? V tom prípade možno nemusí byť dostačujúce použiť záznamník intenzity osvetlenia. Namiesto toho je užitočné siahnuť po kompletnom systéme monitorovania dát. Tento systém sa skladá z mnohých častí. Máte rádiový merací prístroj, ktorý je schopný dáta rozširovať. WiFi záznamník dát môže byť veľmi doboru voľbou. Prepojenie so sieťou je tak ľahšie umožnené.

Báza je ďalšou časťou v systéme monitorovania dát, pretože obsahuje vizualizáciu alarmov, a ukladá prichádzajúce hodnoty. Teraz sa musí systém ešte vybaviť určitým softvérom. Softvér Vám pomôže vyhodnocovať výsledky, a vytvárať správy. Tak máte oblasti v ktorej sa zlučujú všetky hodnoty. Sledovanie je tak jednoduchšie a efektívnejšie.
Výhody systému monitorovania dát:

 • Kompletný systém
 • Možnosť merania viac parametrov
 • Zlučovanie hodnoty v báze
 • Softvér pre vyhodnotenie

 

Monitoring system with UV data logger

Jednoduché objednanie záznamníkov Testo pre UV žiarenie

Would you like to work with a data logger for UV radiation and carry out UV recording effectively? Access to modern instruments offers the optimum solution in this respect. The data loggers in Testo's range are state of the art. They are instruments which are capable of achieving sophisticated results with very little effort. This gives you the advantage of being able to keep an eye on how the light environment evolves and to respond quickly to this, so as to ensure exhibits or products are protected. The detailed descriptions of Testo’s instruments also make it easy for you to find suitable technical solutions.
Data logger UV with alarm function

Záznamníky pre merania intensity osvetlenia s integrovaným alarmom

Mnoho záznamníkov dát sú dnes koncipované tak, aby bolo možné nastaviť alarm. Je Vám tak otvorená možnosť, že nemusíte vykonávať pravidelnú kontrolou výsledkov. Predstavte si, že organizujete výstavu citlivých exponátov. Nainštalovaním záznamníka intenzity osvetlenia  a nastavením hraničných hodnôt získate výhodu, že prístroje vykonávajú svoju prácu bez pomoci. V pravidelných intervaloch merajú hodnoty, a ak sa prekročí určitá hranica, spustia alarm.

Kedy má záznamník intenzity osvetlenia s alarmom zmysel?

 • Prísne smernice u hraničných hodnôt
 • Kontrola okolia u veľmi citlivých kusov
 • Použitie v oblastiach, u ktorých nie je možná stála kontrola

Objednanie záznamíka intenzity osvetlenia

Záznamníky dát sú praktickí pomocníci. Sú koncipované tak, aby merané dáta v určitom časovom úseku zaznamenávali a ukladali. Tieto dáta možno potom medzi sebou porovnávať. Existujú rôzne oblasti v priemysle, kde je použitie záznamníkov dát nevyhnutné. Práve záznamníky otrasov sú pritom obohatením. Kontinuálna dokumentácia počnúc výrobou cez prepravu, až po dodanie je dôležité, aby bolo možné vykonať kontroly kvality.


Na kvalitu tovaru môžu pôsobiť rôzne faktory. Patria k nim tiež otrasy počas prepravy. Záznamníky otrasov boli vyvinuté tak, aby tieto procesy presne zaznamenávali. Môžete potom poznať, či výrobky boli počas prepravy vystavené príliš silným otrasom, alebo či sa nevyžadujú opakovanú kontrolu kvality.


Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt