Měřený objekt

1. Materiál a emisivita

Termokamera měří dlouhovlnné IR záření, které je vyzařováno z měřeného objektu. Množství IR záření, které objekt vyzařuje, závisí na povrchu materiálu objektu.

Upozornění: Každý povrch má rozdílnou emisivitu.

Measurement object in thermography
Colours in thermography

2. Barva

Barva povrchu má velmi zanedbatelný vliv na intenzitu IR záření, které objekty vyzařují. Klíčovým faktorem je teplota. Např. topení natřené na černo vyzařuje téměř stejné množství IR záření jako topení o stejné teplotě natřené na bílo.

Upozornění: Barva povrchu měřeného objektu zpravidla nemá vliv na měření termokamerou.

 

Surface of the measurement object

3. Povrch měřeného objektu

Povrch měřeného objektu hraje v termografii zásadní roli. Emisivita objektu velmi závisí na kvalitě povrchu, je-li povrch znečistěný nebo je-li na něm nanesen nějaký nátěr apod.

Kvalita povrchu

Emisivita hladkých, lesklých, reflexních a/nebo leštěných povrchů je zpravidla poněkud nižší než emisivita matných, členitých, drsných, zvětralých a/nebo poškrábaných povrchů stejných materiálů.

Upozornění: Při měření hladkých povrchů věnujte zvýšenou pozornost možným zdrojům záření v okolí měřeného objektu (např. Slunce, topení atd.)

Vlhkost, sníh a mráz na povrchu

Voda, sníh a led mají poměrně vysokou emisvitu (cca 0,85 < ε < 0,96), měření těchto látek tedy obecně není problém. Avšak mějte na paměti, že teplota měřeného objektu může být zkreslena přírodními povlaky tohoto druhu, jelikož vlhkost při odpařování ochlazuje povrch měřeného objektu a a sníh má dobré izolační vlastnosti. Jinovatka většinou netvoří utěsněný povlak, takže se při měření musí brát v potaz jak emisivita měřeného objektu, tak jinovatky.

Upozornění: Je-li to možné, vyhněte se měření morkých, zasněžených nebo zamrzlých povrchů.

Nečistoty a cizí tělesa na povrchu

Nečistoty a cizí tělesa, jako např. prach, saze nebo maziva, obvykle zvyšují emisivitu povrchu. Měření znečištěných objektů je tedy zpravidla bezproblémové. Avšak mějte na paměti, že termokamera měří teplotu povrchu, tedy prachu, sazí apod., nikoli přesnou teplotu povrchu měřeného objektu pod těmito nečistotami.

Upozornění: Vyvarujte se měření povrchu s volnými nečistotami (nesprávné výsledky měření vlivem  vzuduchu).

Teoretické základy termografie

Zjistěte více v našem stručném tutoriálu na téma "Teoretické základy termografie". Dozvíte se např. jak správně nastavit emisivitu pro každý měřený objekt.

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt