Měření tlaku v oblasti topenářství, klimatizace a chlazení (HVAC)

testo-330-application-emission-004149.jpg

Měření tlaku na hořácích a topných systémech

  • Měření tahu: testo 310, testo 320, testo 330, testo 330i
  • Měření průtoku plynu a statického tlaku plynu: testo 510, testo 312
  • Zkouška těsnosti plynovodů: testo 324
  • Zkouška provozuschopnosti plynovodů: testo 324
510-Spotm-Filterueberw-8754.jpg

Měření tlaku na topných systémech

  • Měření přetlaku/podtlaku v čistých prostorech: testo 420, testo 480
  • Tlakové hadice (odsávací systém): testo 525
  • Tlaková zkouška na filtrech klimatizačního systému: testo 510, testo 512
testo-557-application-refrigeration-005443-DE.jpg

Měření tlaku v ostatních HVAC aplikacích

  • Měření tlaku u chladicích systémů: testo 549, testo 550, testo 557, testo 570
  • Servis a údržba čerpadel: testo 549, testo 550, testo 557, testo 570