Kvalita ovzdušia v miestnosti a pohoda prostredia

Pravidelné merania kvality ovzdušia v miestnosti a pohody prostredia na pracoviskách umožňuje presné nastavenie priestorovej klímy a znižuje riziko výpadkov personálu z dôvodu choroby. Vytvorením optimálnej priestorovej klímy na pracovisku sa preukázateľne podporuje motivácia a výkonnosť zamestnancov.
 

Kvalita vzduchu v miestnosti

testo-400-Web-Images-Appl-hvacr-1-2000x1500px.jpg

Koncentrácia oxidu uhličitého a kvalita vzduchu vo vnútorných priestoroch sú najdôležitejšími indikátormy pre dostatočnú kvalitu vzduchu v miestnosti.

 •  Hodnotenie kvality vzduchu v miestnosti pomocou CO2 - a ďalšie meranie
 •  Koncentrácia CO2 nesmie prekročiť 1000 ppm

Stupeň turbulencie

testo-400-Web-Images-Appl-hvacr-2-2000x1500px.jpg

Rýchlosť vzduchu v miestnostiach má priamy vplyv na tepelnú pohodu.
 

 • Stupeň turbulencie vyjadruje kolísanie rýchlosti vzduchu a intenzitu prúdenia vzduchu
 • Snímanie teploty vzduchu a stupňa turbulencie

 

Vlhkosť a teplota

testo-623-Indoor-Air-Quality.jpg

Parametre teploty vzduchu a relatívna vlhkosť sú dôležité pri plánovaní, výbere a nastavení vykurovacieho a ventilačného zariadenia.

 •  Odporúčania pre relatívnu vlhkosť vzduchu: 30 až 65%

 


Vyžarované teplo

testo-400-Web-Images-Appl-hvacr-3-2000x1500px.jpg

Práve extrémne podmienky na pracoviskách často vedú k neľahkým pracovným záťažiam.

 • Meranie indexu WBGT (Wet-Bulb-Globe-Temperature) pre posudzovanie pracovísk, ktoré sú zaťažené vyžarovaním tepla
 • Podľa DIN 33403 a ISO 7243

Pohoda prostredia (PMV/PPD)

testo 480 comfort level measurement (PMV/PPD)

Telesné a duševné zdravie ľudí v miestnosti, ich pohoda prostredia, závisí na rade určitých vonkajších vplyvov.
 

 • Všetky parametre sú zjednotené v meraní PMV / PPD
 • Priemerná hodnota posúdenia klímy
 • Podľa ISO 7730

 

Intenzita osvetlenia

0560-0560-05.jpg

Adekvátne osvetlenie na pracovisku slúži na to, aby zamestnanci mali dostatok svetla a mohli dobre plniť svoje pracovné úlohy.
 

 • Meranie a posúdenie intenzity osvetlenia (prirodzené alebo umelé svetlo)

 


Hluk

testo-816-1-application-sound-004433.jpg

Ak je úroveň hluku na pracovisku vysoká, znižuje to efektivitu zamestnancov - a je jedno, či je hlukové zaťaženie spôsobené prístrojmi alebo kolegami.

 • Presný dôkaz meraním hluku na pracoviskách

 

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt