Training video: emisii

Tutoriale scurte despre punerea în funcţiune, întreţinerea şi operarea instrumentelor Testo.