Testo România a fost certificată în utlimii 3 ani conform standardului ISO 9001:2015 iar prin trecerea la versiunea actuală de standard, adoptă principalele beneficii ale acesteia:

  • un accent sporit pe obținerea conformității produselor și serviciilor
  • implicarea mai mare managementului
  • planificarea mai bine structurată pentru stabilirea obiectivelor
  • analiza de management aliniată la rezultatele organizaționale
  • abordarea riscurilor și oportunităților organizaționale într-o manieră structurată
  • un management mai eficace al lanțului de aprovizionare
  • desfășurarea activității conform principiului Plan-Do-Check-Act