Pregătirea corectă a analizorului de gaze

Pentru a putea realiza toate sarcinile de măsurare la sistemele de încălzire cât mai eficient și în condiții de siguranță, este bine de știut care sunt pașii care trebuie urmați în pregătirea analizorului de gaze de ardere.

Înainte de a face acest lucru însă, este important să parcurgem încă doi pași esențiali:

1. Verificarea presiunii de racordare a gazului

Înainte de punerea în funcțiune, presiunea de racordare a gazului trebuie testată ca presiune de debit. Aceasta trebuie să se încadreze în domeniul de presiune permis, în conformitate cu documentația producătorului (în cazul gazelor naturale, de obicei, între 18 și 25 mbar). Dacă nu este îndeplinită această cerință, cazanul de gaz nu poate fi pus în funcțiune și trebuie înștiințată compania responsabilă de furnizarea gazelor, pentru a putea remedia problema.

Un manometru este conectat la racordul de măsurare relevant al fitingurilor cazanului de gaz pentru măsurarea presiunii de racordare a gazului, cu supapa de închidere a gazului în poziția închis. Când este deschis robinetul de gaz, arzătorul este pornit la capacitate maximă cu ajutorul meniului de operare corespunzător și presiunea de racordare a gazului este măsurată ca presiune de debit. Când presiunea de racordare este corectă, conexiunea de măsurare este închisă din nou și punerea în funcțiune continuă.

Posibile consecințe ale presiunii incorecte a gazului

Presiunea gazului este prea mare:

 • Flacăra se stinge
 • Combustie incompletă
 • Concentrație ridicată de CO (pericol de intoxicare)
 • Consum mare de gaz

Presiunea gazului este prea scăzută:

 • Flacăra se stinge
 • Pierderi mari de gaze de ardere
 • Conținut ridicat de O2
 • Conținut scăzut de CO2
analizor_pregatire.jpg

2. Setarea raportului aer-gaz

Scopul funcționării sistemului compatibil cu mediul este combustia completă a combustibilului și utilizarea cât mai bună a sistemului. Reglarea volumului aerului de combustie este un parametru esențial pentru o funcționare optimă. În practică, o cantitate mică de aer în exces s-a dovedit a fi ideală pentru funcționarea sistemului. Pentru combustie se livrează o cantitate puțin mai mare de aer decât ar fi necesar teoretic. Raportul dintre excesul de aer de combustie și necesarul teoretic de aer este denumit raportul combustibil-aer λ (lambda).

Odată parcurse cele două etape preliminare, putem continua cu pregătirea efectivă a analizorului de gaze de ardere. Pentru a face acest lucru, detaliem mai jos pașii necesari pe care trebuie să îi parcurgeți:
 

 • Definirea protecției senzorului: valorile de prag pot fi definite pentru a proteja senzorii de supraîncărcare în eventualitatea unor concentrații ridicate de CO. Dacă aceste valori de prag sunt depășite, pompa de gaze de ardere se oprește și gazele de ardere nu mai sunt trase în analizor. Pentru unele instrumente de măsură cum ar fi testo 300, gazele de ardere sunt diluate cu aer proaspăt atunci când valoarea de prag este depășită și nu trebuie întreruptă măsurarea.
 • Test de etanșeitate: pentru a împiedica tragerea aerului proaspăt în analizor fără a fi observat și denaturarea rezultatelor măsurătorii, trebuie efectuat un test de etanșare înainte de măsurare. Această activitate implică închiderea sondei de gaze de ardere cu un capac, astfel încât debitul de la pompa de măsurare a gazului să ajungă la zero după un anumit timp. Dacă nu se întâmplă acest lucru, înseamnă că analizorul de gaze de ardere are o scurgere și trebuie să verificați dacă dopul de pe capcana de condens este perfect etanș.
 • Resetarea senzorului de gaz și a senzorului de tiraj: pentru a reseta senzorii, sonda de gaze de ardere trebuie să fie poziționată în afara conductei de gaze de ardere, în mod ideal în aer curat. Analizorul de gaze trage aerul ambiant prin sonda de gaze de ardere și îl elimină pe senzorii de gaz. Prin urmare, aceștia sunt „clătiți” și concentrația de gaz măsurată este setată ca „punctul zero”. Totodată, senzorul de presiune al analizorului de gaze de ardere este resetat la presiunea aerului din jurul instalației de ardere. Pentru unele analizoare de gaze, cum ar fi testo 300, sonda poate fi poziționată și în conducta de gaze de ardere în timpul resetării. Aici, atât calea gazului de măsurare, cât și senzorul de presiune sunt decuplate de la sonda de gaze de ardere în timpul resetării și concentrația de gaz sau presiunea din jurul analizorului de gaze de ardere se utilizează pentru resetare.
analizor_setare.jpg