Monitorizarea și optimizarea producției de ciment

La nivel mondial, niciun material nu este folosit mai mult în construcții decât cimentul - iar cererea crește zilnic. Prin urmare, oferta este în creștere, iar concurența pe piață devine din ce în ce mai dură.

Tocmai de aceea, calitatea impecabilă a produsului și producția eficientă din punct de vedere al timpului și costurilor este esențială. În plus, trebuie respectate numeroase reglementări privind protecția mediului. Utilizarea celei mai moderne tehnologii de măsurare este astfel indispensabilă.

blog_industry_ciment.jpg

Provocarea

În producția de ciment, pot fi definite trei domenii principale de utilizare pentru monitorizarea și analizarea emisiilor generate.

Testarea atmosferei cuptorului în producția de cărămidă

blog_caramida.jpg

În acest domeniu, se ating temperaturi medii între 1.100 °C și 1.300 °C. În plus, sunt estimate concentrații de 2 Vol. % O₂, max. 500 ppm CO și aprox. 1.000 ppm NO. Un posibil loc pentru înregistrarea acestor valori poate fi, de exemplu, la ieșirea cuptorului rotativ. Aici este ușor de stabilit dacă are loc o admisie incorectă a aerului între intrarea de preîncălzire și ieșirea de preîncălzire.

Testarea atmosferei cuptorului în preîncălzitor

blog_preincalzitor.jpg

În procesul de bază al producției de ciment, materia primă este transportată printr-un turn ciclonic, unde este tratată cu aer de proces cald din direcția opusă pentru a evacua CO₂. La ieșirea din preîncălzitor, sunt estimate valori de măsurare de 700 °C, 3 Vol. % O₂, 500 ppm CO și 400 ppm NO. Este recomandată măsurarea zilnică a acestor parametri.

Respectarea prevederilor privind protecția mediului

Producția de ciment este un proces cu consum mare de materii prime și energie, care produce un nivel ridicat de emisii dăunătoare pentru om și natură. De exemplu, uscarea și încălzirea frecventă generează gaze de evacuare care contribuie la aerul de evacuare cu un conținut de praf extrem de mare din procesul general. Printre emisii se numără emisiile de dioxid de carbon generate în timpul arderii.


Pentru a asigura că toate emisiile rămân în cadrul reglementărilor de protecție a mediului, emisiile trebuie să fie, în mod ideal, măsurate și analizate direct la tirajul cuptorului. Aceasta este singura modalitate care permite persoanelor responsabile să reacționeze în timp util, optimizând procesele și instalațiile respective dacă apar încălcări ale valorilor limită.


Pentru a ține pasul cu concurența în ceea ce privește cel mai utilizat material de construcție din lume, nu numai că trebuie garantată o calitate bună a produsului cu resurse de timp și costuri cât mai reduse, dar trebuie să fie respectate și reglementările relevante privind protecția mediului. Testo a acceptat această provocare și a proiectat o soluție optimă: instrumentul de măsurare a emisiilor testo 350.

Soluția

Instrumentul portabil de măsurare a emisiilor testo 350 este instrumentul ideal pentru analiza profesională a gazelor de ardere. Acesta este format din unitatea de control și unitatea de analiză.

Unitatea de control este unitatea detașabilă și de afișare a echipamentului testo 350. Valorile de măsurare sunt prezentate în mod clar pe afișajul grafic color al unității de control. Tehnologia de măsurare este situată în unitatea de analiză.

emisii.jpg

Datorită memoriei interne, datele de măsurare pot fi transferate din unitatea de analiză la unitatea de control. Dacă este necesar, mai multe unități de analiză pot fi operate și comandate simultan cu o singură unitate de cotrol.

Carcasa robustă a instrumentului de măsurare are o protecție integrată împotriva impactului. Timpii de oprire cauzați de contaminarea instrumentelor sunt aproape complet eliminați datorită robusteței modelului. De asemenea, datorită etanșeității echipamentului se protejează interiorul acestuia de contaminare din mediul înconjurător. Ca alternativă la unitatea de cotrol, operațiunea poate fi efectuată și printr-o conexiune directă cu un PC. După programare, unitatea de analiză poate efectua măsurători și poate stoca datele în mod independent. Acest lucru crește eficiența rutinei de măsurare.

 

Optimizat pentru industria cimentului


Unitatea de analiză cu diferiți senzori este indispensabilă în utilizarea testo 350. De exemplu, doar cu O₂ din unitatea de analiză se poate măsura concentrația de oxigen din gazul de evacuare; senzorul de CO, pe de altă parte, servește la măsurarea concentrației de CO în multe locuri diferite; și nu în ultimul rând, utilizând senzorul NO și un senzor opțional NO₂, respectarea valorii limită a NOx poate fi ușor monitorizată. Pentru ca valorile gazelor de evacuare să se refere la gazul uscat și astfel să respecte o măsurare oficială (aceasta este necesară pentru măsurători pregătitoare înainte de măsurarea oficială a emisiilor), este necesară pregătirea gazului Peltier, inclusiv pompa peristaltică (disponibilă opțional). Concentrațiile mari de CO datorită condițiilor stoechiometrice pot fi acoperite prin extinderea intervalului de măsurare pentru slotul unic (diluție CO).

 

Sonda de măsurare a gazului industrial (de 1 m) cu termocuplu pentru temperaturi de până la 1.200 °C face parte din echiparea de bază pentru măsurarea în industria cimentului. Un cablu de extensie suplimentar cu lungimea de 5 m servește la transferarea datelor de la unitatea de control la unitatea de analiză. Un beneficiu suplimentar este oferit de software-ul practic testo easyEmission. Acesta permite stocarea, documentarea și analizarea valorilor de măsurare pe un PC. În plus, rezultatele măsurătorilor pot fi tipărite la locație, cu ajutorul unei imprimante portabile.Avantaje

Printre avantajele folosirii instrumentului de măsurare testo 350 putem enumera:

 

  • Meniuri intuitive de măsurare ale instrumentului - pentru măsurători și mai ușoare
  • Afișaj grafic color de mari dimensiuni și iluminarea ecranului
  • Rezistent la impact și murdărie - ideal pentru utilizare în medii dificile


Găsiți informații suplimentare despre testo 350 și răspunsurile la toate întrebările dvs. cu privire la măsurarea emisiilor la adresa www.testo.ro/emisii.