Temperatura

Umjerni laboratorij umjerava digitalne termometre za:

  • Temperatura zraka
  • Temperatura površine
  • Ubodno / uronjive

Testo laboratorij umjerava u područjima temperature od: sonde za zrak: -40 ... + 180 ° C,
površinske sonde: +50 ... + 300 ° C, ubodne / uronjive sonde: -30 ... + 180 ° C.