Dimni plinovi

Umjeravamo analizatore dimnih plinova - O2, CO i NO plinove. Niže navedeni radovi se ne naplaćuju posebno prilikom umjeravanja:

  • pregled stanja uređaja pomoću servisnog softwarea
  • čišćenje uređaja ako je potrebno
  • test na nepropusnost
  • podešavanje mjernih ćelija ako je potrebno
  • provjera NO filtera, provjera CO mjerne ćelije