Obuka

testo Saveris Obuka
Napredni koncept treninga Akademije Testo usmjeren je na konsolidaciju i jačanje tehničke stručnosti. To ima mjerljive učinke za sve aspekte kvalitete rada. Naši seminari su strukturalno učinkoviti, orijentirani na proces i orijentirani prema rezultatima - ne bismo bili zadovoljni s manjem od toga.

Kako nas kontaktirati.

Imate li pitanja? Rado ćemo Vam pomoći.

Optimalan prijenos znanja za svakodnevni rad

Trenutačni godišnji program Akademije Testo sadrži neke nove seminare koje bismo vam htjeli posebno istaknuti. Ovdje ćete naći cijeli program.