Mjerni instrumenti i cjelovita rješenja za zdravstveni sektor

U zdravstvu je dobrobit pacijenata najvažnija. To uključuje praćenje uvjeta skladištenja lijekova. Osjetljive tvari poput krvi i tkiva zahtijevaju posebno zaštićene uvjete. (Bolničke) ljekarne proizvode i posebne lijekove: postupak koji podliježe raznim propisima. Testova mjerna rješenja nadziru osjetljive lijekove, čime štite zdravlje svojih pacijenata. Također umanjuju rizik od skupih gubitaka proizvoda i osiguravaju okruženje u skladu sa standardima.

Ovdje ćete pronaći savršeno mjerno rješenje za vaše područje primjene.

Kako biste pohranili osjetljive lijekove temperature treba održavati konstantnima. Ljekarne su obvezne nadzirati i dokumentirati ove vrijednosti. Mjerna rješenja tvrtke Testo podržavaju ljekarne u njihovom važnom radu i sprječavaju odbacivanje serija:

  • Kontinuirano praćenje vlage i temperature 
  • Automatska dokumentacija
  • Funkcija alarma kada se prekorače granične vrijednosti
  • Posebni setovi za medicinske hladnjake 
U bolnicama i klinikama moraju se održavati definirane vrijednosti okoliša: Bilo da se to odnosi na skladištenje lijekova i rezervi krvi ili u operacijskim dvoranama, čistim sobama i odjelima. Mjerna rješenja tvrtke Testo nude vam pouzdanu zaštitu od gubitaka proizvoda i kršenja usklađenosti.

  • Sustavno praćenje IAQ-a
  • Osigurajte pravilno skladištenje cjepiva, uzoraka i rezerve krvi
  • Upozorenje u slučaju kršenja granične vrijednosti
  • Posebni setovi za medicinske hladnjake 

Stručno znanje i preuzimanja