Nadzor mikroklime u farmaceutskoj industriji

Uvjeti okoline pri čuvanju lijekova, krvnih pripravaka ili cjepiva moraju biti nadzirani a izmjerene vrijednosti dokumentirane. Korištenjem sistema za nadzor testo Saveris, vodećeg sistema za nadzor mokroklime u industriji, jamčite kvalitetu proizvoda, uz kontinuirani nadzor vlage i temperature.

testo Saveris – vaše sveobuhvatno rješenje za nadzor mikroklime

 • Sigurno: u slučaju da su izmjerene vrijednosti u graničnom području, primit ćete alarm putem e-maila, SMS-a ili na licu mjesta
 • Ekonomično: testo Saveris smanjuje troškove osoblja za poslove mjerenja i dokumentiranja
 • Pouzdano: centralizani sistem, siguran od neovlaštenog korištenja, za spremanje podataka koji nudi pristup svim izmjerenim vrijednostima
 • Usklađeno: prilikom audita, pruža dokaz o usklađenosti sa FDA zahtjevima
 • Provjerljiv: testo Saveris software zadovoljava zahtjeve prema 21 CFR Part 11
 • Fleksibilan: testo Saveris možete nadograditi bilo kada, prema potrebi za mjernim mjestima i mjernim veličinama
 • Sve od jednog proizvođača:: savjetovanje, instalacija, konfiguriranje i puštanje u pogon, kalibracija, kvalifikacija i validacija sistema
Nadzor temperature u farmaceutskoj industriji

Proizvodnja

 • Nadzor mikroklime na različitim mjestima istovremeno
 • Zajamčena kvaliteta proizvoda uz pomoć kontinuiranog nadzora vlage i temperature
Nadzor temperature lijekova
 • Nadzor i dokumentiranje usklađeno sa CFR-om
 • Alarmiranje putem emaila, SMS-a ili na licu mjesta, u vozilu vozač je alarmiran direktno
location-others-003563.jpg

Laboratoriji

 • Kontinuirani nadzor vlage i temperature
 • Osigurana usporedivost mjerenja i rezultata istraživanja

location-others-003410.jpg

Naša kompletna usluga

Naše godine iskustva u nadzoru mikroklime i specijalizacija u GxP i drugim mjeriteljskim uslugama omogućuje nam da ponudimo kompletnu uslugu:

 • montaža i puštanje u pogon
 • Kalibracija
 • Kvalifikacija i validacija
 • Provođenje GxP usklađenosti

testo-Saveris-System-Overview.jpg

Jedan sistem - puno mogućnosti

Prednosti testo Saveris data logger sistema:

 • Wireless i LAN data logger za temperaturu, relativnu vlagu i druge veličine – kompatibilni su sa sondama drugih sistema
 • testo Saveris je jednostavan za nadogradnju – možete ga nadograditi prema potrebi za mjernim mjestima u proizvodnji, skladoštu, prijevozu i laboratoriju

Koristite našu uslugu savjetovanja pri odabiru komponenti. Savjet: Mi nudimo gotove setove za farmaceutsku industriju.