testo Saveris sonde

Tekst Saveris radio i Ethernet sonde precizno mjere temperaturu i vlagu te prenose mjerne podatke u bazu testo Saveris. Sonde se mogu slobodno pozicionirati; unutar jednog sustava može se spojiti do 150 sondi.

testo Saveris H2 E radiosonda

testo Saveris H2 E radiosonda

Učinkovita:

 • Mjerni ciklus od 1 min do 24 h
 • 868 MHz ili 2.4 GHz
 • HACCP-kompatibilna / EN 12830-certificirana

Jednostavna:

 • Instalirajte je i započnite odmah s radom
 • Vodootporna (zaštita IP 68)

Sigurna:

 • Dvosmjerni, vlastiti bežični protokol iz tvrtke Testo
 • Mjerni podaci se pohranjuju u sondi
 • Neovisnost rada baterije o opskrbi strujom
testo Saveris T1 D ethernet sonda

Ethernet sonde

Učinkovita:

 • Mjerni ciklus od 2 s do 24 h
 • Koristi LAN strukturu
 • HACCP-kompatibilna / EN 12830-kompatibilna

Jednostavna:

 • Koristi PoE
 • Vodootporna (zaštita IP54)

Sigurna:

 • HTTP, Testov vlastiti Ethernet protokol
 • Mjerni podaci se pohranjuju u sondi
 • Neovisnost rada baterije o opskrbi strujom
komponente testo Saveris sustava: ruter, pretvarač/produživač i spojnik

Komponente sustava

Ruter

 • Proširenje bežičnog raspona
 • Skaliranje do 3 rutera

Pretvarač/produživač

 • Integracija radio signala u Ethernet
 • Automatsko snimanje podataka s radio vezom

Spojnik

 • Integracija prijenosnika za sve mjerne parametre
 • Standardizirana sučelja