Hygienické předpisy v gastronomii

Řešení bezproblémové realizace koncepce HACCP na klíč

V gastronomickém sektoru podléhá sledovatelnost potravin a sledování chladicího řetězce přísným pravidlům v rámci koncepce HACCP, postupům identifikace, hodnocení a kontroly zásadních nebezpečí v souvislosti s bezpečností potravin.

HACCP garantuje „Hazard Analysis and Critical Control Points“ a je vícestupňovou metodou pro analýzu nebezpečí a kritických bodů, aby bylo možné tyto vymezit a kontrolovat hygienu v gastronomických provozech. Preventivní opatření, každodenní kontroly a začlenění personálu zajišťují, aby byla zaručena hygiena a bezpečnost v kuchyních.

Zbrusu nové a individuálně konfigurovatelné řešení testo Saveris Restaurant je připraveno k okamžitému použití a usnadňuje realizaci postupů a kontrol HACCP. Systém testoSaveris Restaurant byl vyvinut specialistou na měřicí techniku, firmou Testo a obsahuje:

  • individuálně konfigurovatelný software plus tablet pro digitalizaci příruček kvality, pro validaci procesů QM a pro realizaci kontrol vzdáleným přístupem,
  • Připojené měřicí přístroje, s nimiž se výsledky měření automaticky přenášejí do tabletu,
  • S tím spojené služby (příprava projektu, instalace, sledování, digitalizace příručky kvality, kalibrace systému, údržba).
     
testo Saveris Restaurant Cooking Oil

Kontinuální dodržování předpisů shody

Se systémem testoSaveris Restaurant se vyřeší centrální správa, vyhodnocování a dokumentace všech dat rozhodující o kvalitě kliknutím, jakoby samy od sebe, přičemž tablet funguje jako operační kontrolní jednotka. Zde se evidují všechny postupy a data jsou kompletně ukládána v úložišti Cloud.
Kontrolní jednotka naviguje personál restaurace prostřednictvím intuitivní a uživatelsky příjemné obsluhy všemi kontrolami kvality a potřebnými nápravnými opatřeními.
Systém testoSaveris Restaurant odstraňuje zpracování papírových dokladů jako nadbytečné a zajišťuje, aby byly trvale dodržovány předpisy shody. Digitalizované příručky kvality jsou udržovány centrálně v nejaktuálnějším stavu.

Měřicí přístroje od firmy Testo komunikují přímo se softwarem, což znamená, že šetříte čas a máte k dispozici systém, na který se můžete vždy spolehnout.
 

Firma Testo nabízí spolu se systémem testoSaveris Restaurant široké služby pro provozovatele restaurací:

  • Plánování projektů a konfigurace softwaru a měřicích přístrojů od jednoho zdroje,
  • Efektivní přechod na digitální management kvality rychlým uvedením do provozu a individuálními školeními,
  • Kalibrace, správa, instalace a údržba systému.
     
testo Saveris Restaurant kitchen